Kalender

Sjælland

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Historikeren Carsten Egø Nielsen holder foredrag om ”De Dansk-Vestindiske Øer”, som vi solgte for 100 år siden. Det drejer sig om en gentagelse af et foredrag, som fandt sted på Høng Bibliotek i begyndelsen af 2017, hvor salen var fyldt til sidste plads, og en del måtte gå forgæves. Nu bliver der altså en ny lejlighed til at høre dette interessante foredrag.

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Generalforsamling i Grænseforeningen. Efter generalforsamlingen foredraget ”London kalder. Hilsen til Herluf og Viggo”. Finn Jensen og Henning Bonde fortæller om besættelsestiden ved Kattrup Gods, hvor der fandt en del våbennedkastninger sted. Nogle af de deltagende frihedskæmpere fortæller selv om deres oplevelser på nogle enestående lydbånd.

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Sognets Hus, Kirstræde 6, 4930 Maribo

Det tyske mindretal (BDN) i Sønderjylland ved formanden Hinrich Jürgensen, Tinglev.

I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker (svarende til seks procent af befolkningen), der tilhører det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland også for Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den tid, hvor området var den nordlige del af hertugdømmet Slesvig. Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt element i det gode naboskab mellem tyskere og danskere i grænselandet. Tidligere konflikter er overvundne, og det tyske mindretal er – sammen med mindretallene syd for grænsen – et godt eksempel på fredelig sameksistens af mindretal og flertal i Europa.
Alt dette og meget mere fortæller Hinrich Jürgensen om, så der venter os en spændende aften.
Pris: 50 kr.
Mandag den 14. november kl. 19.00: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

 

 

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Dagsorden ifølge vedtægter. Efterfølgende fortæller journalist Erik Holm om sit hjertebarn, Folketidendes rejseklub, Klub FT, hvor han gennem 31 år har ført Lolland-falstringer rundt i hele verden.

Nakskov Fjord

Grænseforeningen Lolland og Grænseforeningen Guldborgsund arrangerer tur på Nakskov Fjord med postbåden Vesta og dens skipper Otto Paludan, som er en glimrende fortæller. Han tager os med på en 5 timers tur på Nakskov fjord. Postbåden Vesta af Nakskov blev bygget i 1924 i Bandholm på Nordlolland. Den blev bygget som færge mellem Kragenæs og Fejø, Vesta var oven i købet automobilfærge og kunne medtage 2 biler! I 1937 bliver Vesta købt af postbådsfører Harald Nielsen. Og siden har Vesta sejlet med post, passagerer, proviant og hvad der ellers skulle og skal frem og tilbage mellem øerne i Nakskov Fjord og Lolland. Det er i år i alt 80 år!
Der er plads til 30 deltagere.
Deltagerpris: 200 kr.
Tilmelding senest mandag den 13. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager. Traditionen med sønderjysk kaffebord startede i 1870'erne og blev et 'adelsmærke' for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. I denne periode var Sønderjylland tysk område, og der var begrænsede muligheder for at forsamles og være 'danske'. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løsnede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld måtte sønderjyderne godt forsamles om kaffe og kage, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kageorgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bagværk. Deltagerpris: 75 kr. Tilmelding senest den fredag den 28. september på 50 22 67 00 eller
zorba@mail.tele.dk

Midtsjællands Grænseforening

Kirke Saaby Forsamlingshus Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby

Efterårsmøde. Sangaften og Gule Ærter. Vi starter med at spise gule ærter, derefter synger vi sammen med Sawaraby koret og deres dirigent Anders Danman. Pris for gule ærter og kaffe 150,- kr. Drikkevarer er for egen regning Tilmelding til Miriam Stender senest 9. oktober 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Forårsmøde. Jens Andresen holder foredrag. Formanden for Grænseforeningen, Jens Andreasen fra Branderup, vil holde foredrag om, hvordan danskheden udvikles i en tilfældig sydslesvigsk familie i krig og fred. Jens Andresen er født og opvokset på slægtsgården i Kalleshave ved Agtrup i Sydslesvig. Hans forældre var gårdejer Hans Detlef og Hedvig Andresen. Familien har været dansksindet så langt tilbage nogen ved. Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og er samtidig formand for Tønder Amts Grænseforening. Han har været amtsrådsmedlem, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Tønder Kommune, ligesom han har været formand for det grænse-overskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig. Han er i dag formand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand.

6. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem - forslag til nye medlemmer ønskes.

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord. Derefter holder Niels Henriksen foredrag om Konger og hertuger i Slesvig, hvem? - hvad? - hvor? Niels Henriksen, inkarneret sønderjyde, født i Bredebro i Sønderjylland i 1937, har en fortid som elev i Hans Helgesen Skolen i Frederiksstad i Syd-slesvig og er dimitteret fra Sorø Akademis Skole i 1953. Som direktør for Grænseforeningen 1988–2003 engageret i samarbejdet på alle niveauer inden for det danske mindretal i Sydslesvig. Et kendt ansigt og navn i hele Sydslesvig og med stort detailkendskab til alle facetter inden for det nationale arbejde i grænselandet, inklusive Sønderjylland nord for grænsen.

Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge

Foreningen indbyder til en rundvisning på Egholm Museum. Museet har Danmarks største private våbensamling. Her kan man se antikke våben, våben fra det vilde vesten samt våben fra 2. verdenskrig. Vi mødes udenfor museet. Rundvisningen starter kl. 10.30, og varer ca. 2 timer. Efter rundvisningen byder foreningen på en vand, sandwich og en kop kaffe.
Tilmelding til Yonna senest 15. august 2018 yonna@graensen-midtsjl.dk, Telf. 30 54 35 28

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Pernille Juhl fortæller om sin nye bog ”Frihed og ære”. Romanen ’Frihed og ære’ handler om en frihedskæmper, som spillede en afgørende rolle som spion under 2. verdenskrig Christian Fries voksede op i Kollund, og ingen kunne vide, at han som 26-årig ville få vigtig betydning for krigens udvikling i Danmark. Få år efter Danmarks besættelse i 1940 blev han ansvarlig for opbygningen af den illegale Militære Efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste. I foredraget hører vi om Christian Fries intense liv i en farlig tid under besættelsen, hvor spillereglerne ændredes dag for dag. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Restaurant Garden, Slagelsevej 2A, Ruds Vedby

Traditionen tro har vi et festligt arrangement sammen med Lokalrådet I Ruds Vedby. I år prøver vi noget nyt: Vi mødes på den kinesiske restaurant Garden, i Ruds Vedby: Først er der musikalsk underholdning med Bjarne Skov og musikledsagelse, derefter, ca. 17.30., er der buffet med mange forskellige retter efter eget valg, salatbar, is, kaffe og kage – alt sammen til en rimelig pris.

Sognegården i Tersløse, Holbergsvej 82, Dianalund

Vi har en fornøjelig og udbytterig foredragsaften i samarbejde med Menighedsrådet i Niløse-Skellebjerg-Tersløse sogne. Vi mødes i Sognegården i Tersløse, hvor sognepræst i Sorø, Lis Samuelsen, vil fortælle om Færøerne som en del af rigsfællesskabet. I pausen vil der være kaffe og kage.

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Erik Nielsen, mangeårigt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen i Sorø, vil fortælle om en del af de danske kolonier med fokus på Dansk Vestindien og slaveriet i lyset af det nylige jubilæum for afhændelsen af øerne til USA. Foredraget vil undervejs blive illustreret med fotos af en del af Danmarkshistorien, som måske var næsten ved at gå i glemmebogen. En spændende rejse i fortiden! Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40,-.

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Benyt lejligheden til at komme med gode idéer og kommentarer til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Svend Beier, Sorø, med udgangspunkt i hans erindringer, ”Sønderjysk lommeuld” om opvæksten i Vollerup midt i Sønderjylland i 1940erne – midt i det nationale – midt i mekaniseringen af landbruget – en spændende og fascinerende brydningstid med stof til eftertanke for nutiden. Bogen fik en meget rosende anmeldelse ved udgivelsen (Det er Historisk Samfund for Sønderjylland, der har udgivet bogen), så her er der en mulighed for at møde forfatteren selv. Efter foredraget er foreningen vært ved ost og rødvin.

Næstved, Næstvedegnens Grænseforening

Skt. Jørgens Kirke i Næstved.

Koncert i samarbejde med Skt. Jørgens Kirke i Næstved. Overalt i Danmark vil der blive spillet, sunget og ikke mindst lyttet til dansk komponeret musik. Alle, lige fra professionelle musikere til musikalske nybegyndere, kan være med på dagen. En række landsdækkende organisationer fra hele det danske musikliv støtter Spil Dansk Dagen, og det er 12. gang at Grænseforeningen og Skt. Jørgens Kirke er med til Syng & Spil Dansk. Martin Valsted, den nyansatte organist, og Grænseforeningen har medvirket til at sammensætte programmet. Bagefter drikker vi kaffe/te i sognegården, så der skal ikke flyttes borde. Alle er velkomne. Fri entré.

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Foredrag med Hans Jørgen Bonnichsen: Emil Nolde - Grænser, kunst og politik ”1864” placerede den i dag verdensberømte Emil Nolde mellem Tyskland og
Danmark. Bonnichsen, der selv er barn af grænselandet, giver en aktuel tolkning af, hvordan de ydre og indre konflikter i Nord- og Sydslesvig og senere nazismen
havde indflydelse på Noldes og liv og værk. Et rum hvor det blev et spørgsmål om “dem og os”. Bonnichsens tolkning pointerer det højaktuelle politiske grænseland
mellem ”os” og ”de andre”, som er blevet aktuelt efter 11. september 2001. Alle er velkomne. Entré 100 kr. incl. kaffe og kage. Bonnichsen er pensioneret
chefkriminalinspektør efter 41 år i dansk politi. Han har en national som international politilederuddannelse. Han har i sin fritid erhvervet sig en BA i litteraturvidenskab
med kunsthistorie fra Københavns Universitet og har taget en lang række andre universitetskurser bl.a. i symbolisme, renæssance og Islam i det 21. århundrede.
Bonnichsen tilbragte 20 år af sit politiliv i Rigspolitichefen Rejseafdeling, populært kaldet Rejseholdet, hvor han sluttede som Rejseafdelingens souschef. I de sidste 9 år var han den operative chef for Politiets Efterretningstjeneste. Han er forfatter til en række fagartikler og bidrag til antologier om kunst, overvågning og efterretningsvæsen.

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Vi inviterer alle til vores traditionelle underholdningsaften med den rigtige opskrift til ”Sønderjysk grønlangkål” - med rødbeder og alt, hvad dertil hører af snaps og øl/vand. Efter spisningen fællessang og underholdning af Seniorkoret fra kl. 20. Pris 200 kr. inkl. mad og drikke samt kaffe/te og æbleskiver og underholdning.
Tilmelding senest 12. januar til 5573 2635 (Lars) larsbjerre2@outlook.dk ell. 2145 2972 (Carl)carlrita@turbopost.dk.

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand samt kaffe/te. Derfor gerne tilmelding til 5573 2635 (Lars) larsbjerre2@outlook.dk eller 2145 2972 (Carl) carlrita@turbopost.dk. Velkommen til en hyggelig aften med fællessang og socialt samvær. Bestyrelsen vil også gerne høre forslag og ønsker til kommende arrangementer.

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

På Dybbølsdagen kommer Knud Erik Therkelsen og holder foredrag om årene fra 1918 til genforeningen i 1920. Knud-Erik Therkelsen var i perioden 1992 til 2003 den første forstander på Højskolen Østersøen. Skolens fokus er det dansk-tyske naboskab og sprogtilegnelse, og i sin egenskab som forstander blev han involveret i det dansktyske spørgsmål og arbejdet med kulturforskelle og -ligheder i grænselandet. I 2004 udnævntes han til generalsekretær for Grænseforeningen og i 2005 har
han sammen med foreningens daværende formand Finn Slumstrup udviklet og ledt foreningen under mottoet "For en åben danskhed". Knud-Erik Therkelsen er uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium og har tidligere arbejdet som højskolelærer på Rønshoved Højskole (1983 til 1992). Entré: 50 kr. incl. kaffe og kage. For de medlemmer der bor udenfor Næstved prøver vi at lette transporten ved at arrangere fælleskørsel. Ring på tlf. 55 73 26 35 eller send en mail til larsbjerre2@outlook.dk hvis du vil køre med til Næstved - eller mail til Herbert Silz, hvis du vil køre med fra Vordingborg.

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Ringsted Musikskole. Garnisionen 42, Ringsted

Syng og spil dansk. Alfred Heebøl og hans spillemænd samt flere andre underholder og vi bruger sangbogen. Pris for medlemmer 40,- kr. Ikke medlemmer 50,- kr.

Anlægspavillonen Tværalle 5,Ringsted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter kaffen fortæller Mogens Larsen om den kommende tur til Sydslesvig.

Klostermarkskirken. Ahorn Alle 46 c, Ringsted

Den årlige sangaften med Johan Herold. I pausen sønderjydsk kaffebord. Pris for medlemmer 50,- kr. Ikke medlemmer 60,- kr.

Slagelse og omegn, Sønderjysk Forening for Slagelse og omegn

Slagelse Bibliotek Stenstuegade 1-3, Lokale 1, 4200 Slagelse

Forfatter Søren Flott fortæller om ”Jutlandia”. Historien om hospitalsskibet Jutlandia, de frivillige danskere og politikerne i København, der gjorde, hvad de kunne, for at sabotere projektet. Kaffe/Kage og foredrag: kr. 50-.

Slagelse Bibliotek Stenstuegade 1-3, Lokale 1, 4200 Slagelse

Dagorden i henhold til foreningens vedtægter. Derefter debat om foreningens fremtid. Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Grænseforeningens landsformand Mette Bock taler om ”Grænseforeningen nu,  i fremtiden og efter 2020, hvor foreningen bliver 100 år” . Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

 

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

Sorø/Flensborg

Endagstur til Flensborg i bus, - ikke mindst for at opleve den hyggelige julestemning i gågaden og foretage juleindkøb efter behov. Vi kører fra Sorø kl. 08:00. Efter en kort modtagelse i Det danske Centralbibliotek i Flensborg slippes vi løs, først i Flensborg Centrum og senere ”Citti”-butikscentret, hvorfra vi kører hjem kl. 18:00, så vi er i Sorø kl. 21:00. Prisen er beregnet til ca. 475 kr. pr. deltager.

”Værkerne” på Frederiksvej

En anden hundredårsdag i 2017 fejres i Republikken Finland, som den 6. december på ”Självständighetsdagen” markerer løsrivelsen fra det russiske zar-rige og dermed sin endelige uafhængighed af nabomagterne Sverige til den ene side og Rusland til den anden side. Vi i Grænseforeningen er opmærksomme på den skæbne, som det nationale mindretal, befolkningen på Ålandsøerne, fik inden for grænserne af den nye nation. Så torsdag den 1. februar 2018 inviterer vi vore egne medlemmer samt medlemmerne af Foreningen NORDEN her i Sorø til en aften om Ålandsøerne. Der vil blive taget kontakt til den finske ambassade i Køben­havn for professionel assistance.

”Værkerne” på Frederiksvej

Onsdag den 18. april 2018 afslutter vi vor mødesæson med vor ordinære general­forsamling; men først lader vi aftenen begynde med en ”generationspassiar” mellem undertegnede formand her i Sorø, Niels Henriksen, og projektleder i Grænse­foreningen, Jeppe Pers - og forhåbentlig med relevante kommentarer fra jer møde­deltagere. Mødets moderator vil være Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen. -
Jeppe Pers er 33 år, student fra Duborg-Skolen i Flensborg og master i kommunikation og socialvidenskab fra RUC 2011. Selv er jeg 80 år og har været direktør i Grænseforeningen i femten år (1988-2003). Både Jeppe Pers og jeg har gået på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, og med en menneskealders afstand har min og hans far været ansat på denne skole. Vi har kaldt diskussionen ”Grænselandets puls set gennem begges liv fra deres henholdsvise skoletid og til nu. – Baggrunde og holdninger”. Mellem denne ”generationspassiar” og generalforsamlingen vil Grænseforeningen i Sorø traditionen tro være vært ved et beskedent traktement med ost og rødvin til sine medlemmer, hvortil også ikke-medlemmer er velkomne! – De skal bare betale 50 kroner per kuvert.

Sorø/Stralsund mm.

Søndag den 13. – torsdag den 17. maj 2018 afholder vi vor årlige studie- og oplevelsestur i samarbejde med ”Ingeniørforeningen i Danmark” og andre kulturelle foreninger her i byen. Denne gang går turen med bus til Stralsund i Mecklenburg med spændende afstikkere til Rügen, Greifswald, Peenemünde og Usedom. Foreløbig pris for deltagelse: Cirka kr. 4.700. - Herom senere.

Kreds 6 - Vestsjælland

”Aktiviteten”, Hovedgaden 60 B, 4295 Stenlille.

Taler: Poul Grønne Kristensen, Viborg. Emne: ”Det delte Tyskland set fra cykelsadlen”. Taler: Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors. Emne: ”Fornyelse skal der til”. Taler: Gunvor Vestergaard, Grænseforeningen. ”På rejse ietGrænseland – mindretal i undervisningen”. Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-. Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden. Tilmelding nødvendig senest lørdag 11. marts 2018 til kredsformand Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Anlægspavillonen, Tværalle 5, 4100 Ringsted.

Vi starter kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen taler Mogens Larsen, Ringsted. Emne: ”Afslutningen på Første Verdenskrig som optakten til 2020”. Entre for aftenen inkl. 3 stk. smørrebrød kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag den 26. april 2018 til kredsformand Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Missionshuset, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag 5. april 2018 til Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Syddanmark

Nr. Nebel og omegn, Grænseforeningen for Nr. Nebel og omegn

Plejehjemmet i Nr. Nebel

Sangeftermiddag

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel

Koncert med Phønix GO’ Dansk Folkemusik. Når Phønix går på scenen er der garanti for en stor oplevelse for både børn og voksne! En koncert med Phønix oser af energi, timing og et visuelt stærkt nærvær. Deres musik har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, som de bringer mod nye horisonter med en nutidig og unik klang. Bandet har optrådt i store dele af verden og modtaget to Danish Music Awards for albummet "Folk" i 2008 og to for albummet "pigen & drengen" i 2002. I samarbejde med Vandel Efterskole. Entre og kaffe kr. 80.

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Kulturhuset Bispen (Bispebroen 3, 6100 Haderslev) Månen

500-året for Reformationen fejres med et litterært-musikalsk møde mellem de to teologiske giganter: reformatoren Martin Luther og Søren Kierkegaard.

Oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel læser uddrag fra Martin Luthers reformatoriske hovedværk: Om de gode gerninger og Søren Kierkegaards religiøs-filosofiske hovedværk Kærlighedens Gerninger

Mellem oplæsningerne spiller cellisten Cecillie Hyldgaard musik af henholdsvis Bach og  Johann Walter. Sidstnævnte er kendt for at have skrevet musik til tekster af Martin Luther. Cecilie Hyldgaard er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatoriums Musiker/Performerlinie. Det er forfatteren og filosoffen, mag.art. Jens Staubrand, der har redigeret Kierkegaard og Luthers tekst til denne oplæsning.

Tid:  Torsdag d. 2. november 2017 kl. 16.00.
Sted: Kulturhuset Bispen (Bispebroen 3, 6100 Haderslev), Månen.
Entré: 75 kr. inkl. kaffe og kage. Køb billetter her.
Arrangører: Haderslev Bibliotekerne i samarbejde med Sprogforeningen, Foreningen Norden og Grænseforeningen Haderslev, samt Søren Kierkegaard Kulturproduktion.

Program/invitation i pdf til udskrivning her.

Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Museumsinspektør Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, fortæller.
Entre/kaffe: Medlemmer/ikke medlemmer 80kr./100kr.
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller
Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Vojens Musik-og Kulturhus Vestergade 20, 6500 Vojens

Karen Hanne Munk, efterskolelærer cand.mag. i musik og etnografi medlem af
Højskolesangbogsudvalget er en fast del af sæsonprogrammet. Udover fællessang vil
Karen Hanne Munk fortælle om en række af de 572 sange i 18. udgave af Højskolesangbogen.
Entre/kaffe : 80 kr.
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Fhv. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen. Som fast tradition skal vi også lytte til sangkoret De Hylende Hunde fra Øster Lindet under ledelse af Ellinor Jensen suppleret med en lang række fællessange.
Entre/Kaffe: Medlemmer/ ikke medlemmer 100kr./150kr.
Tilmelding senest 2 dage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen. Som fast tradition skal vi også lytte til sangkoret De Hylende Hunde fra Øster Lindet under ledelse af Ellinor Jensen suppleret med en lang række fællessange.
Entre/Kaffe: Medlemmer/ ikke medlemmer 100kr./150kr.
Tilmelding senest 2 dage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Hoptrup Efterskole Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa taler, ”Hvor går grænsen ?”.
Kaffe: Efter kaffepause (80 kr.) afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77( mobil 20 66 76 22)

Esbjerg kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming, Grænseforeningen for Esbjerg Kommune

"Danhostel Ribe", Sct. Peders Gade 16. Ribe.

Foredragsholder er Hans Jochimsen, forstander på Ladelund Ungdomsskole i Sydslesvig. Han kalder foredrager " Mennesket på godt og ondt - KZ lejren i Ladelund" Arrangementet er gratis dog betales der kr. 50,00 for kaffe med brød.

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Carl Nielsen salen, Carl Nielsen-skolen, Lumbyvej 68, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Under 2. verdenskrig var en række unge mænd fra det danske mindretal i Sydslesvig indkaldt til at gøre krigstjeneste i den tyske værnemagt. De sendte breve hjem til familien, som nåede frem gennem censuren. Der er skildringer af krigshverdagen, og bekymringer over hvordan det går på hjemmefronten samt mange andre spændende vinkler, afhængig af hvor de opholdt sig. Alt dette har nogle historiestuderende fra SDU undersøgt på et sommerkursus i Sydslesvig. To af dem, Stine Kim Vestergaard og Vincent Henriksen vil fortælle, hvad de har fundet ud af med deres soldaterbreve.
Entre: 50 kr. (unge under 30: 30 kr.) (incl. kage og kaffe/the).

Det nye Hospital, Klerkegade i Faaborg

Jacob Ørsted, præst ved Helligåndskirken i Flensborg, inviterer til bords hos reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten talte med eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev de studerende Luthers ord ned, og der var en del! De er siden blevet samlet og kendt som Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til Luthers ord og tanker.
Arrangementet sker i samarbejde med Faaborg Menighedsråd

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding senest søndag den 29. oktober på tlf. 75 58 33 05 eller kogw@stofanet.dk

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg

Den 85-årige Jens Rosendal vil fortælle om sin digtning og Rasmus Borring, som har sat musik til mange af hans digte, vil akkompagnere. Der kan købes kaffe i pausen. Arrangementet er i samarbejde med Højskoleforeningen.

Toldbodgade i Nyborg.

Efter en lille kaffepause i Hylkedal kører vi til Flensborg for traditionen tro at deltage i SSFs adventsfest kl.14:30 på Flensborghus, da Duborgskolen stadig er under ombygning. Vi håber dog på at kunne spise vores medbragte mad på Duborgskolen, før vi går en tur ned i julemarkedet i Flensborg inden festen. Inden hjemturen, vil vore venner servere lidt aftensmad. Vi forventer at være tilbage i Nyborg kl. 21:00. Pris. Medlemmer. 350,- kr. Ikke-medlemmer:400,- kr. Betaling: I bussen. Tilmelding: Senest d. 1/11 2017 til Helene Sørensen, tlf. 6533 1785, mob. 2384 3785

Anders Draghes Gård, Kongensgade 24, Nyborg

Efter generalforsamlingen vil overvagtmester på Nyborg Statsfængsel, Christian Ranum, fortælle om sine oplevelser som udsendt i Kosovo og Irak. Kaffe og hjemmebagt kage: 25,- kr.

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Rebbølcentret

MED TWO TONE CHILI JAZZ BAND. Pris 120 kr. – Medlemmer 100 kr. Tilmelding/bestilling smørrebrød. tlf. 7464 6502
eller mail fhrc@bbsyd.dk

Bjolderup kirkegård, Rebbølcentret

Lørdag 11. 11. kl. 11 (10.45)
Våbenstilstandsdagen mindes
kl. 10.45 ved mindesmærket for de faldne på Bjolderup kirkegård
kl. 11 klokkeringning, kransenedlægning og sang
kl. 11.30 foredrag i Rebbølcentret om 1. verdenskrig i relation til våbenstilstandsdagen
kl. 12.15 spisning - frokost
kl. 13.00 afsluttende kort foredrag
kl. 13.30 en kop kaffe til afslutning
150 kr. med alt betalt
GF Aabenraa og Bjolderup Menighedsråd

Folkehjem i Aabenraa

Afstemningsfest. Sprogforeningen, Foreningen Norden, Frederiksklubben, Skoleforeningen og GF Aabenraa

Tønder Amts Grænseforening

Præstegården i Højer, Nørrevej 29, Højer

Foredrag med Linda Lassen, som fortæller om at være vandrelærer I Nordslesvig. Fællesmøde med Folkeligt Samfund for Højer

Refugiet I Løgumkloster, Refugievej 1, Løgumkloster

Foredrag med journalist Knud Lau: Tekst og tale som kommunikation. Fællesmøde med Foreningen Norden, Sprogforeningen og bibliotekerne i kommunen.

Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20, Bylderup-Bov

Efter spisning af grønlangkål og citronfromage er der underholdning ved Alskvartetten, som blev grundlagt i 2011 og består af 4 musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Kvartettens kernerepertoire er klassisk musik lige fra Johan Strauss wienervalse til Jabob Gades ” Tango Jalousi ” og Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik” . Der vil blive spillet lettere wienerklassiske stykker af Haydn, Boccerini og Mozart samt Tangoer og nogle af Carl Nielsens vidunderlige sange, som vi kan synge med på. Pris for hele arrangementet 200 kr. Tilmelding Slogs Herreds Hus 74762400, Ingeborg Dahlmann 74762401 eller Birgitte Gabs 28572118 senest 18.1.

Møgeltønder,Skærbæk, Bredebro, Løgumkloster,Toftlund og Jejsing.

Der holdes afstemningsmøder i Møgeltønder,Skærbæk, Bredebro, Løgumkloster,Toftlund og Jejsing. Møderne der arrangeres lokalt støttes af Tønder Amts Grænseforening, og vil blive annoceret i ugeaviserne.

Emmerlev Klev

Bål ved Emmerlev Klev, båltale ved Kulturminister Mette Bock. Derefter kaffe på Hohenwarte og Mette Bock fortsætter med sin tale. Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening for Højer, Sønderjysk Forening og Grænseforeningen.

Emanuel, Tøndervej 38A, Skærbæk

09.30 Kaffe og rundstykker

10.00 Morgensang v. Tove Tersbøl

10.30 Foredraget "Humor som medicin" v. Erik Lindsø

12.00 Frokost

13.00 Foredrag ved en hospitalsklovn om humoren, som grundlag for klovnens arbejde

14.30 Kaffe

15.00 Koncert v. Mette og Børge Solkær samt Søren Iversen - en sjov og festlig afslutning

16.30 Farvel og på gensyn til næste år.
Dagen arrangeres I samarbejde med Emanuels Cafégruppe, Historisk Forening, Foreningen Norden TST og Tidens Kvinder.

Billetter købes, efter først til mølle princippet, på

www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=daeef713e1

Hostrup kirke, Solvigvej 1, Tønder

Gudstjeneste i Hostrup Kirke ved biskop Elof Westergaard, efterfølgende kaffebord og foredrag i Jejsing Forsamlingshus ved Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Thestrup Højskole. Arrangementet er fælles med Grænsesognenes Vintermøde.

Løgumkloster Forsamlingshus, Vænget 28, Løgumkloster

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se for yderligere program i Digeposten.

Klægager i Ballum

Årets sangaften vil blive ledet af Kristian la Cour fra Askov højskole.

Sæd grænse

Det er i år Sydtønder Amt som skal stå for sommerudflugten. Datoen er klar, men hold øje med Digeposten for tid og sted.

Odense og omegn, Grænseforeningen for Odense og omegn

Odense Friskole, Hjallesevej 2, 5000 Odense C

Fællesmøde Odense Højskoleforening. Grænseforeningens formand Jens Andresen holder foredrag med udgangspunkt i sin sønderjyske families liv og skæbne over 3 generationer.

Henriette Hørlücks Skole, Slotsvæget 1, 5000 Odense C

Historiker Lars N. Henningsen vil fortælle ud fra hans bog "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790èrne Slesvig. - en historie som er højest relevant i dette reformationsjubilæumsår - og som blandt meget andet tangerer det altid levende spørgsmål om tradition kontra fornyelse i kirken.

Svendborg og omegn, Grænseforeningen for Svendborg og omegn

Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg.

Professor dr. phil. Per Schultz Jørgensen har forsket i børn, barndom og familieliv. Han har udgivet en række bøger og artikler inden for disse temaer. Senest bogen ”Robuste børn”, som han vil fortælle om i sit oplæg. Per Schultz Jørgensen har været medlem af Børnerådet og var dets formand fra 1998 til 2001. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 18. november på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg.

Else Møller fortæller om sit liv som borgmester i Kerteminde fra 2002 til 2006. Else Møller har været inspektørfrue på Hverringe Gods, hvor hendes mand var inspektør. Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 3. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Knøs Gård, Vestervej 1-3, Hørup

Kom og vær med til at synge julen ind. Fællessang under kyndig ledelse af Aase Peitersen, Flensborg, kendt fra tidligere arrangement.

For at komme i julestemning serveres kaffe/ kløben/ æbleskiver. Tilmelding til Kirsten Fanø på mail kifanoe@gmail.com eller 61778515

senest torsdag den 23. november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Ringe Bibliotek, (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Anke har været et fremtrædende medlem af det danske mindretals politiske parti, SSW. I 1996 blev hun formand for SSWs landdagsgruppe og dermed blev Karl Ottos Meyers efterfølger. Fra 2012-2017 var hun minister for justits, kultur og Europa i den slesvig-holstenske delstatsregering under socialdemokratisk ledelse. Vi skal høre hende fortælle, om hvordan hun som mindretalsmedlem oplevede denne tid som minister for flertallet.
Entre: 50 kr. (incl. kaffe/the og kage)

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Idrætshallen i Flensborg

Program for Tur til Polen fra den 15.-21. april 2018 med
SSF Flensborg Amt og Grænseforeningen kreds 20

Fast overnatningssted: Hotel Park Plaza, Bolestawa Drobnera 11-13. Hotellet ligger midt i Breslau/Wroclaw.

Søndag den 15. april
Afgang kl.8.00 fra p-pladsen ved Idrætshallen i Flensborg. Undervejs stop med kaffe. Medbring en madpakke og krus. Drikkevarer kan købes i bussen. Aftensmad på hotellet.

Mandag den 16. april
Vi starter med en guidet byvandrindring i Breslau, hvor vi bl.a. ser på Aula Leopoldina, den nok smukkeste baroksal i Europa, og Domkirken beliggende på Dominsel. Der er tid til frokost på egen hånd
Om eftermiddagen besøger vi Sozial-Kulturelle Gesellschaft Breslau (SKGD) og får den første information om det tyske mindretal.
Aftensmaden spises på hotellet.

Tirsdag den 17. april
Vi tager til Oppeln/Opole, hvor der findes den største gruppe af det tyske mindretal. Her får vi en opridsning af mindretallets historie og en lille byvandring. Vi spiser i fællesskab på en lokal restaurant. Om eftermiddagen mødes vi med nogle af de mange politikere fra det tyske mindretal, som fortæller om den aktuelle situation. Aftensmaden spises på hotellet.

Onsdag den 18. april
Vi tager på heldagstur i Riesengebirge, hvor Schneekoppe danner det højeste punkt med 1602m. Over Krummhügel og Hirschberg (Jelenia Gora). Undervejs tager vi et besøg i bryggerimuseet Löwenberg med smagsprøver. Frokost spiser vi i fællesskab. Aftensmaden spises på hotellet.

Torsdag den 19. april
Vi tager igen til Oppeln. Programmet tilrettelægges sammen med Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD). Frokost på egen hånd.
Om aftenen har vi en fælles aften på hotellet med sang og små oplæg. Aftensmaden spises på hotellet.

Fredag de 20. april
Om formiddagen besøger vi den tosprogede børnehave Nr.71, frokosten tager vi på egen hånd. Om eftermiddagen tager vi en lille sejltur på floden Oder, står af båden ved Jahrhunderthalle (opført 1911-13), som er udnævnt til UNESCO Verdens-Kulturarv. Vi får en rundvisning i bygningen. Herefter er der tid på egen hånd. Om aftenen spiser vi i fællesskab på en restaurant i byen.

Lørdag den 21. april
Hjemtur. Madpakke kan købes på hotellet. Vi er i Flensborg ca. kl. ?

Praktiske oplysninger
Transport, overnatning, morgenmad, aftensmad og to frokoster samt alle rundvisninger og fælles entreer er inkluderet i prisen.
Pris: 4.700 kr. pr. person, tillæg for enkeltværelse 1.020 kr.
Tilmelding inden den 15. december 2017 til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk. Tlf. 4026 5489 og betaling af depositum 1.500 kr. Resten af beløbet senest den 1.marts 2018.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen ved Marike Hoop, Peter Kreutzer, begge SSF Flensborg Amt
Kirsten Wehmüller, Svend Damgaard, Dagny Køster og Kirsten Rykind-Eriksen, alle kreds 20

Midtjylland

Skiveegnens Grænseforening

Skives bibliotek

Delstatsminister i Slesvig-Holstein Anke Spoorendonk  taler om:  "Min tid som politikker".

Skive sognegård

Sognepræst Mads Callesen fortæller om "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland". Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Grundtvigs forum.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Afgang med bus.

Den 25. og 26. oktober  sammen med Ringkøbing. Med bl.a. besøg på Grænseforeningens hovedkontor og rundvisning i Folketinget ved Mette Bock. Nærmere herom senere

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter aftenen med gløgg og klejner. Herefter vil Villy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. Pris 80 kr. Tilmelding: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 26/11

Skjern Rutebilstation

Den traditionelle tur til det julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Det bliver et fælles programpunkt i byen og mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - Husk særskilt tilmelding hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Pris 160 kr. Tilmelding til: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 1/12

Frivilligcenteret, Rolighedsvej 5, Videbæk

Vi begynder året med at ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Derudover vil vi synge et par sange, samt høre nyt fra Grænseforeningen. Arrangementet er gratis.

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Forelsket i Gotland, som får denne aften besøg af tidligere videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Hun vil fortælle om, hvorfor hun er forelsket i Gotland. Pris 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding senest 8. januar til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943.

Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4,1, Skjern

Vores liv i Grønland fortalt af Bent Philbert, Hemmet. Med baggrund i sine godt 18 år i Grønland som kommunaldirektør i Godthåb, Egedesminde og Godhavn, vil Bent gennem ord og billeder give os et indblik i denne nordlige forpost. Pris 75 kr. for foredrag og kaffe.

Brejninggård Efterskole, Brejninggårdsvej 12, Spjald

Først bliver vi vist rundt på denne smukke skole med den lange historie. Derefter er der kaffe, og Peder viser nogle af de mange billeder, han har fra arrangementer i årets løb. Eftermiddagen slutter med generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Arrangementet er gratis.

Erhvervsskolen Vestjylland Vestergade 42, Borris (Den tidligere Borris Landbrugsskole)

Erhvervsskolen Vestjylland er en specialskole, der hjælper udsatte unge videre i livet. Der tilbydes flere personligt tilrettede, praktiske uddannelser. Det kan være medhjælper i køkken, service, landbrug, produktion, værksted og pedel. Man baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder. Udover at blive vist rundt i stalde og værksteder får vi fortælling og kaffe. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com / 51920900 Senest 23/3 Pris 75 kr

Ølstrup Kirke

Efter en kort andagt ved sognepræst Inge-Dorte Kaasgaard i Ølstrup Kirke fortsættes med samvær og kaffebord i Ølstrups nye samlingssted: Kernen. Her underholder ”Degnen og Præsten”, Inger Kold og Inge-Dorte Kaasgaard med et musikalsk potpourri. Pris 120 kr. Aftenen er i samarbejde med Ringkøbing GF. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 16. april.

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Skjern

I Bundsbæk Mølle ser vi museets nye udstilling om rakkerne. Derefter går vi ad mosestien til Rakkerhuset, hvor Per Lunde Lauridsen fortæller om rakkerne. Det er også her ved huset, at vi får vores kaffe. Pris 75 kr.

Lufthavnsvej 1, Stauning

Først får vi en rundvisning i den fine hal med de mange både civile og militære fly. Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75. kr. inkl. mad og drikke (Børn gratis).

Skjern Tekniske skole

Afgang Skjern Tekniske skole kl. 7:15, Tarm rutebilstation 7:25.
Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig.
Efter morgenkaffen kører vi mod Gråsten, hvor der er besøg og fortælling i slotskirken og parken. Frokost på Chatrinesminde Teglværk med efterfølgende rundvisning. Hele egnen er præget af de mange teglværker og eftermiddagskaffen bliver ved det smukke Egernsund, og efter et par stop når vi Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl.

Vesterled, Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig

Vesterled har siden erhvervelsen i 1946 hvert år været feriekoloni for børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig. Der har været skolebørn, børnehavebørn, fritidshjemsbørn, spejdere samt konfirmander på Vesterled, alle med den samme baggrund, nemlig ønsket om at lære dansk sprog og kultur at kende. I de senere år har mere end 1100 unge gæstet Vesterled hvert år.
Lejrskolen fik som en gave fra A.P. Møller Fond ny hovedbygning.
Vi bliver vist rundt i det fine byggeri af børn fra Sydslesvig, der er på lejrskole der, inden vi skal en tur til havet for at se solnedgang.
Vi får kaffe og sandwich og derfor er tilmelding nødvendigt på tlf. 97375270 eller bo.trelborg@gmail.com inden den 28. aug.
Vi kører i egne biler og hvis man vil syd om Fjorden, mødes vi ved Tarm Rutebilstation kl. 17:30. Vil man ikke køre selv, så sig det blot ved tilmeldingen. Så finder vi en plads.
Pris 75 kr. (børn gratis)

Fiskbæk Missionshus, Skråvejen 2, Fiskbæk

Asger Bjørnskov fra Lem arbejder 7 dage om ugen i 8 måneder og bruger så 4 måneder hver vinter til at rejse rundt på Jorden, og han har prøvet det meste! Vi vil denne aften høre om og se billeder fra hans fantastisk ture lige fra frit fald fra 12.000 fod over Australien til dykning blandt hajer ved Costa Ricas dybe ocean. Pris 75 kr.

Christianslyst

Fredag den 26. til søndag den 28. oktober. Christianslyst og Sydslesvig. Program udarbejdes senere. Turen er i samarbejde med Ringkøbing Grænseforening

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.
Efter kaffen fortsættes med fællessang, for at komme i den rette advents- og julestemning. En lille julehistorie bliver der også plads til.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 26.11. Pris: 80 kr.

Tarm rutebilstation

Der er kaffe og rundstykker undervejs, inden der gøres stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fællesprogram-punkt i byen og tilbud om fællesspisning. Den flotte julepyntede Flensborg bliver der god tid til at bese, inden der køres hjemad kl. 17:00. Pris 160 kr. (+ fællesspisning, hvis man ønsker dette). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 3. december.

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Afgang med bus.

København i oktober.  Vi påtænker en tur til København  den 25. - 26. oktober med besøg på bl.a. Grænseforeningens hovedkontor , Folketinget med rundvisning ved Grænseforeningens landsformand Mette Bock samt evt. teater, musik eller museumsbesøg. Program udarbejdes. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter aftenen med glögg og klejner. Herefter vil Willy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 26. november.

Afgang i bus fra Museumspladsen

Kører vi på vores traditionelle tur til den julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - husk særskilt tilmelding hertil! Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Turen er i samarbejde med Grænseforeningen i Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 2926 8943 senest 1. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Kirkecenter Højvangen

Årets anden sangaften under ledelse af Johan Herold og under medvirken af lokale kor. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00 Derefter kaffe og foredrag ved Lillian Hjort-West, Bornholms Højskole, ”Rundt i den humoristiske verden”. En rundrejse med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave og andre, der skaber glæde.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi inviterer igen på sønderjysk grønlangkål med tilbehør, hvorefter tidl. chefredaktør, forfatter, Arne Mariager, vil holde foredrag om forfatteren Nis Petersen. Tilmelding til Doris Nielsen tlf.: 86571361 senest mandag den 19. februar. Entré inkl. Spisning 100 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi forventer deltagelse fra vor venskabsforbindelse i Skovlund – Valsbøl og efter generalforsamlingen og kaffen vil provst, Jacob Køhn Andersen, holde foredrag med titlen: ”Der må være en grænse”.

Skanderborg

Tag med på en spændende tur til Naturpark Vadehavet, hvor vi først besøger det allerede meget berømte nye Vadehavscenter, og derefter tager med Mandøbussen over til Mandø. Efter frokosten køres en guidet tur på øen. Pris 500 kr.
Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Ejer Baunehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11. ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved tidligere redaktør af ”Æ Rummelpot” Sven-Erik Ravn, der vil tale om; ”Hjemmefronten. De sønderjyske kvinder under 1. verdenskrig”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere præst ved Ravnsbjergkirken i Viby, kunstner Ejvind Nielsen, om ”Menneskelivet og de fire årstider”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Bjergsnæsskolen

Professor Ove Korsgaard holder foredrag med titlen "Reformationen som dannelses- og oplysningsprojekt". Mødet arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk forening for Viborg og Omegn. . Der er gratis adgang, da det arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Århus og finansieres via midler fra A.P. Møller-fonden. Foredraget belyser den betydning, reformationen fik for undervisning og opdragelsen af den opvoksende generation.

Valgmenighedens Hus, Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Foredrag med sognepræst Chr. Ulrich Terp, som netop er hjemvendt, efter at have været dansk præst i Sydslesvig siden 1991. Foredragsholderen vil fortælle om det danske liv i Sydslesvig og om kirkens betydning for det. Mødet arrangeres i i samarbejde med Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Kaffebordet koster 50 kr.

Sortebrødrehus.

Torsdag 1.marts kl. 19.30: Generalforsamling. Der er foredrag ved foreningens bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Lysholm, som taler om Sydslesvig.

Silkeborg-Hammel og omegn, Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Det danske mindretal i Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større. I forbindelse med en storskærm-udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig på Silkeborg Bibliotek vil vi gerne invitere dig til åbningsarrangement.Velkomst ved Sydslesvigs Forening (SSF).Oplæg om projektet feriebarn.dk og elevudveksling ved Grænseforeningen. Efter åbningen kan udstillingen ses på Silkeborg Bibliotek fra den 6.-24. november 2017 i bibliotekets åbningstid.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Det er populært at synge sammen. Her er chancen. Under kyndig ledelse vil vi tage fat på sange, som leder tankerne hen på advent og jul. Vi vil synge de kendte sange, men også prøve kræfter med de mange nye salmer og sange, som skrives i disse år.

Glæd jer til en hyggelig og lærerig aften.

Pris for mødet incl. Kaffe/the med brød: 50kr.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Foreningen Norden inviterer til nytårskur med gule ærter. Nytårskuren er altid en god anledning til at mødes og ønske hinanden godt nytår.
Kl. 18.00: lækre traditionelle gule ærter med tilbehør – derefter får vi kaffe med æblekage.
Kl. 20.00: Vi læner os mætte og veltilpasse tilbage og lader os atter underholde af Pottemageregnens Cabaret- hold med ”Et smil og sang”. Tilmelding: Grethe Svendsen på tlf. 8684 6992 / 2177 9110 eller grethe.svendsen@skolekom.dk – Senest 4. januar 2018.
Pris: 200 kr incl. 1 øl eller vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og underholdning.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads

’Mindretalsproblematikken’ - foredrag ved medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl (MF). Christian Juhl er valgt til folketinget for Enhedslisten, ganske vist ikke i Silkeborg, men han er stadig bosiddende i byen, hvor han har været erhvervsaktiv i mange år. Christian Juhl har altid interesseret sig for mindretal og udover at han er medlem af Sydslesvig -udvalget, sidder han i Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Nordisk Råd og Udenrigsudvalget. Det bliver spændende at høre, hvad han og hans parti mener om vore nationale mindretal og mindretalsproblematikken generelt i EU, samt om arbejdet i Sydslesvigudvalget. Kaffe/the med brød: 50 kr.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 , Silkeborg

Museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot, vil i et levende foredrag berette om feltlivet for de 30.000 sønderjyder, der deltog på tysk side i 1. Verdenskrig, hvoraf ca. 6.000 aldrig nåede hjem, men ca. 2.500 undgik krigen ved at flygte til det neutrale Danmark. Andre var heldige og faldt i krigsfangenskab og blev interneret i specielt indrettede lejre for sønderjyder, bl.a Feltham i England , Aurillac i Frankrig m.fl.

Efter foredraget er der generalforsamling ifølge vedtægterne.

Pris for mødet incl. kaffe/the med brød: 50 kr.

Slesvig

Det er jubilæumsår for samarbejdet, 50 år. Der venter os en spændende dag, hvor vores venner garanteret har lavet ekstra meget ud af arrangementet.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

33 års tysk-dansk ægteskab har givet mange kulturelle oplevelser. I foredraget fortæller Reinhard Laszig, speciallæge i urologi om sin flugt fra den anden siden af jerntæppet, DDR, i 1972. Annie Lander Laszig, præst og foredragsholder, har i næsten 20 år været formand for Tysk-Dansk Selskab i Slesvig-Holsten og har for dette arbejde modtaget Dannebrogs-ordenen og Bundesverdienstkreuz. I sit foredrag vil hun i ord og billeder fortælle lidt om de små forskelle mellem tyskere og danskere. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Klostergårdens lokaler, Havne Allé 12A i Horsens

Dejligt og trygt med traditioner. Anne Grethe Nørgaard fra Brædstrup vil med hendes ”to Seniorkor” bringe os i den rette julestemning med kor- og fællessang. Vi skal denne aften, udover at indtage vores smørrebrød have vores traditionelle lotteri! Husk at medtage en gave til lotteriet! Aftenens traktement: kaffe og smørrebrød kr. 50.00 pr. person.

Klostergårdens lokaler, Havne Allé 12A i Horsens

Grønlangkål, pølser og skinke, dejligt i den kolde vintertid. Karin og Carl vil igen lave maden til os med en dejlig dessert til afslutning. Efter maden vil Horsensforfatteren Henrik Nørgaard som afslutning på aftenen fortælle ud fra bogen ”En Verdenskrig Kom på Tværs” En beretning om syv skæbner fra anden verdenskrig. Aftenens menu, inkl. kaffe og foredrag kr. 125,- pr. person. Drikkevarer kan købes. Tilmelding er nødvendig senest 1. februar til Egon Mahncke tlf. 2046 5753 eller Jens Nørgaard tlf. 5095 9280.

Horsens rutebilstation

Teatertur.

Program:

15.00 – 15.30 Flensborg, grænseindkøb.

16.00 ankomst Skt. Knudsborg

19.00 afgang til teatret, forestilling begynder kl. 19.30.

Inden turen går i teatret om aftenen er vi inviteret på besøg med rundvisning og eftermiddagskaffe i Skt. Knudsgildernes hus i Flensborg. Vi vil blive fortalt om gildets næsten 1000-årige historie. Aftensmaden indtager vi samme sted, inden vi kl. 19.00 stiger på bussen til teatret. Teaterstykket, vi skal se, hedder kort og godt ”Danskhed”, hvor spørgsmålet er, om leverpostej, rødkål, flæskesteg og hygge, er ensbetydende med at være dansker? Eller er danskhed blot en medieskabt skrøne? Prisen pr. deltager er igen i år kr. 400,00. Ved tilmelding indbetales beløbet på konto nr. 7160. 0001481824 Tilmelding er nødvendig, senest 1. februar 2018. Til Jens Nørgaard tlf. 5095 9280 eller Kirsten Rykind Eriksen tlf. 4026 5489 Afgang bus, Horsens rutebilstation. kl. 13.00. Opsamling Vejle kl. 13.30 på motorvejsopsamlingsplads nr. 59 (Transportcenter Vejle). I Kolding på opsamlingsplads nr. 65. Dette arrangement er i samarbejde med kreds 20

Klostergårdens lokaler, Havne Allé 12A i Horsens

I den første time afvikles Grænseforeningens status over begivenheder og økonomi fra det forgangne år. Uanset udfaldet af kommunalvalget har borgmester Peter Sørensen indvilget i at afslutte aftenen med et oplæg over Horsens Kommunes nutid og fremtid, hvor det grænseoverskridende samarbejde netop er aktuelt for Grænseforeningen.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Messecenter Herning Hal C stand 2510

Fredag – lørdag og søndag 23., 24. & 25. februar, er vi atter på plads i Messecenter Herning. Kom og få svar på stort set alt, vedrørende Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Flensborg Avis, Sydslesvigske Feriebørn, Lejrskolehjemmet Vesterled og meget andet… fra konsulenter og frivillige i de 3 lokale Grænseforeninger. Man kan få de lokale foreningers program – og melde sig ind på stedet…! Man kan ligeledes melde sig som Feriebørnsvært eller Udvekslingsdeltagende familie pr. omgående…!

Remisen Brande, Remisevej 1, 7330 Brande.

Kredsgeneralforsamling hos Grænseforeningen for Herning & Ikast-Brande kommuner. Vi starter med mad, og holder derefter kredsens generalforsamling.
Tilmelding til Kredsformanden, senest fredag den 6. april. Meget gerne på mail.

”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit

Årsmøde/Sensommermøde/Folkemøde på Lejrskolehjemmet , ca. 9 km. syd for Hvide Sande. Kom og vær med, ved denne festdag i vores ”fælles” sommerhus. Vesterled er jo ejet i fællesskab af Grænseforeningerne i tidligere Ribe Amt og Grænseforeningerne i tidligere Ringkøbing Amt, som står sammen om at drive denne lejrskole beliggende i den frie natur midt mellem Hav og Fjord. Vi havde hele 75 tilmeldte i 2015, så flytningen til september, blev godt modtaget, derfor fortsætter vi med denne sensommer afvikling af Årsmødet.
Årsmødetalerne i 2018 bliver Mette Bock og Katrine Hoop – så kom og vær med hos os! Kredsformanden vil gerne orientere nærmere om Vesterled, Støtteforeningen og Årsmødet.
Det koster kr. 150,- (eller 20 €) at deltage i middagen og det øvrige traktement. Vælger man først at komme til selve Årsmødets begyndelse efter middagen – får man kaffen på Husets regning…

Herning & Ikast-Brande kommuner, Grænseforeningen for

Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68, Herning.

Vi begynder med selve generalforsamlingen, derefter bliver det tid til kaffe! Den laver vi i styrelsen hjemmefra, medens man selv bedes medbringe kaffebrød i fornødent omfang…
Efter kaffen får vi besøg af: N N – har du en person eller et emne du gerne vil høre om, så kontakt formanden, så ser vi hvad vi kan finde frem til…

Hovedstaden

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, taler om ”100 siden Genforeningen og 100 år med Grænseforeningen: Og hvad så?”

Når man fylder 100 år, har man vel ret til at spørge sig selv: Hvad vil man bruge de næste årtier til? Kan man bare starte på en frisk, eller har man noget i lasten, som man er nødt til at bære med sig ind i de næste 100 år? Grænseforeningen skal tilpasse sig den verden, vi lever i, men på hvilken måde? Med udgangspunkt i foreningens virke i dag, lægges der op til en diskussion om

- hvem er vore medlemmer?
- hvad forventer de af os?
- hvad forventer man af os i Sydslesvig,
- er der helt andre roller, Grænseforeningen skal spille i de kommende årtier?
Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og tiltrådte som formand i 2016, da forgængeren, Mette Bock, blev minister Han er uddannet cand.agro. og tidligere landmand. Han har bl.a. været medlem af Sønderjyllands Amtsråd (V), Region Syddanmark og kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune og formand for det grænseoverskridende samarbejde, Region Sønderjylland-Schleswig. Han er i dag bestyrelsesformand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster, hvor han også bor.

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Arkiv- og Forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, PhD, fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig taler om ”Gesandt Cécil von Renthe-Fink – en repræsentant for den gode, gamle tyske embedsmandsstand”. Cécil von Renthe-Fink var tysk gesandt i Danmark i perioden 1936-1942. Det gør ham automatisk til en central skikkelse i nyere dansk historie. Han var ikke på forhånd orienteret om det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940, men han fik afgørende indflydelse på udformningen af det dansk-tyske samarbejde, der udviklede sig i de første besættelsesuger og -måneder. Under foredraget fokuseres der på Renthe-Finks betydning, da han var Gesandt og Rigsbefuldmægtiget i Danmark. Der argumenteres for, at han fik meget stor betydning for den særlige tyske besættelsespolitik i Danmark, der fortsatte næsten uforandret gennem alle besættelsesår, også efter han blev tilbagekaldt efter den såkaldte ”telegramkrise”. Han faldt ikke i unåde i Berlin, men tilbragte de sidste krigsår som gesandt ved Marskal Pétains franske marionetregering i Vichy.
Efter foredraget afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægternes §§ 7-9, hvortil der hermed indkaldes.

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Arkiv- og Forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, PhD, fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig taler om ”Gesandt Cécil von Renthe-Fink – en repræsentant for den gode, gamle tyske embedsmandsstand”. Cécil von Renthe-Fink var tysk gesandt i Danmark i perioden 1936-1942. Det gør ham automatisk til en central skikkelse i nyere dansk historie. Han var ikke på forhånd orienteret om det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940, men han fik afgørende indflydelse på udformningen af det dansk-tyske samarbejde, der udviklede sig i de første besættelsesuger og -måneder. Under foredraget fokuseres der på Renthe-Finks betydning, da han var Gesandt og Rigsbefuldmægtiget i Danmark. Der argumenteres for, at han fik meget stor betydning for den særlige tyske besættelsespolitik i Danmark, der fortsatte næsten uforandret gennem alle besættelsesår, også efter han blev tilbagekaldt efter den såkaldte ”telegramkrise”. Han faldt ikke i unåde i Berlin, men tilbragte de sidste krigsår som gesandt ved Marskal Pétains franske marionetregering i Vichy.
Efter foredraget afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægternes §§ 7-9, hvortil der hermed indkaldes.

 

 

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Rektor ved A.P. Møller Skolen i Slesvig taler om: ”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”.
Danskere, frisere, katalanere, tyskere, samer, lesginer, tatarer, jøder, ruthenere, ukrainere, russer, ingrier, grækere … I Europa findes der mindst 400 forskellige nationale mindretal, og der kommer stadig nye til. I aftenens foredrag tager historikeren og minoritetsforskeren Jørgen Kühl os med på en rejse gennem det mangfoldige kontinent Europa, hvor der ud over stater og flertal findes en mangfoldighed af sproglige og nationale mindretal. Vi hører om, hvordan mindretal defineres, hvilke typer af mindretal der findes, hvordan de opstår og overlever – og hvorledes deres status er lige nu. Vi hører om, hvordan nationalitet kommer til udtryk i en globaliseret verden, hvor unge flytter bort fra traditionelle mindretalsregioner for at finde uddannelse, arbejde og lykke. Vi kommer ind på spørgsmålet om identitet og identifikation i grænselande mellem forskellige sprog og kulturer. Vi hører om konflikter og krig, men også om modeller for sameksistens og nærmest symbiose mellem mindretal og flertal. Jørgen Kühl, f. 1965, måtte på grund af sygdom melde afbud fra et programsat foredrag i sidste sæson. Det glæder vi os nu til at ”indhente”. Jørgen Kühl er PhD i historie og ekspert i dansk/tyske og europæiske mindretalsforhold. Han har skrevet 300 publikationer om emnet og holdt ca. 600 forelæsninger i Danmark og udlandet. Til daglig er han rektor for A. P. Møller Skolen i Slesvig. Desuden er han bestyrelsesformand for European Centre for Minority Issues i Flensborg, talsmand for det videnskabelige nævn ved Nordfriisk Instituut samt medlem af en række bestyrelser i Sydslesvig og Danmark.

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 c, Hillerød.

Sabine Kirchmeier fra Dansk Sprognævn fortæller om arbejdet med det danske sprog, i en verden fyldt med engelsk, men hvor interessen for bl.a. nabosprogene tysk og svensk falder. Sproget forandrer sig og der kommer nye ord. Velkendte ord bruges på nye måder. Hvordan forholder vi os til de mange forandringer. Pris: 30 kr. for medlemmer, gæster 50 kr.

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 c., Hillerød.

Danmark som kolonimagt i Dansk Vestindien. Jørgen Storm, tidligere oberstløjtnant, lærer og historieelsker fortæller om besiddelsen, udnyttelsen og udviklingen af Dansk Vestinden, bl.a. ud fra besøg på øerne. Vi kommer til at høre om øerne, slaveri, sukkerproduktion, handel, Peter von Scholten og storhedstiden herhjemme, lige som salget for 100 år siden også berøres. Pris: 30 kr. for medlemmer, gæster 50 kr.

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 c, Hillerød.

”Nytårskur” hvor medlemmer og venner af Grænseforeningen mødes til kaffe, kage, kransekage og portvin, til højskolesang – og musikalsk underholdning, og gode ønsker om det nye år. Pris: 30 kr. for medlemmer, gæster 50 kr.

Nordjylland

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Hadsund Bio, Kirkegade 2, 9560 Hadsund

Der indledes med en kop kaffe. Den meget roste norske film ”Kongens valg”, hvor Jesper Christensen dygtigt viser Kong Haakons rolle i 2. verdenskrig. Pris 80,- kr. Arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden

Hadsund menighedscenter, Kirkegade 8, 9560 Hadsund

Sidsel Heiner Hoffmann, Hjørring og Poul Skafte, Nibe vil optræde med ”Annas Ballader”, en samling viser, der med humor beskriver den fattige Annas livsforløb. Viserne er skrevet af Ida og Bent From og indspillet i 1976 af Frits Helmuth. Efter kaffen vil vi synge et par af sangene fra ”Matador” Pris 20,- kr. Arrangeres i samarbejde med Hadsund menighedscenter.

”Højvang”, Hobrovej 62, 9560 Hadsund

Adventsfrokost med sild og grønlangkål + kaffe og småkager. Julequiz og sange. Søren Laursen viser DVD fra Sydslesvig-turen. Pris 125,- kr. Tilmelding senest 27. november til Søren Laursen på tlf. 9857 1281.

Johanneskirkens mødelokale, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV

Randers grænseforening har igen inviteret os til rigtig ”glant” sønderjysk awten med grønlangkål og brødtorte. Pris 120,- kr. Tilmelding senest 9. januar til Grete Skafte på tlf. 6127 4175.

Den bette skole, Elkjærsvej 2, Skelund, 9560 Hadsund

Afstemnings-foredrag. ”Frontliv, faneflugt og fangelejr” Museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg slot, fortæller med ord og billeder om sønderjyder i 1. verdenskrig. 35.000 sønderjyder deltog, hvor af 5000 faldt. Hvert år d. 10. februar afholdes der mindst 20 steder – mest i Sønderjylland – afstemningsfester, hvor man mindes den dag, hvor Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark igen. Pris 80,- kr. (kaffe med sønderjyske kager). I samarbejde med ”Den bette skole”.

”Højvang”, Hobrovej 62, 9560 Hadsund

Dagsorden iflg. vedtægterne. Aftenen afsluttes med en let anretning (gratis)

Hadsundmenighedscenter, Kirkegade 8, 9560 Hadsund

Foredrag med sognepræst Grethe Holmriis, Vor Frue Kirke, Aalborg. Pris 20,- kr. Arrangeres i samarbejde med Hadsund menighedscenter.

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Bliv udfordret og inspireret af aftenens foredragsholder, tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both. Hvad er krig egentlig for en størrelse og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU? Hvordan skal Danmark bevares og forsvares? Aftenens foredrag fremlægger et lidt anderledes syn på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand, krig og fred, nationalstatens og stormagternes rolle og truslen der udgår fra yderliggående ikke statslige aktører og grupperinger. Mange spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof til eftertanke! Sjoerd Both har blandt meget andet været chef for NATO’s flådesamarbejde i Middelhavet og næstkommanderende for CTF 151, en amerikansk ledet international flådestyrke i Aden bugten. Han har undervist maritim strategi og operationer på det hollandske forsvarsakademi. Efter at være gået på efterløn i 2011 arbejder han som freelance maritim sikkerhedsrådgiver og som instruktør og fartøjsfører i marine­hjemmeværnet. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.

Hvetbo Herred, Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred (inkl. tidl. Aabybro/Brovst)

Lunden Vester Hjermitslev

Lanterneoptog med efterfølgende spisning af and. Pris kr. 50,-. Tilmelding til Erik Nielsen på telefon 98881775 senest den 8. november 2017. Arrangementet er i samarbejde med Vester Hjermitslev Borgerforening.

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Sognegården i Vrå, Sønder Vråvej 11, 9760 Vrå

Til at holde foredrag om dette tema får vi besøg af sekretariatsleder Peter Hansen Padborg. Samarbejdet blev etableret i 1997 for at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som i forvejen er præget af sproglig og kulturel mangfoldighed. Kaffe 50 kr.

Sognegården i Vrå, Sønder Vråvej 11, 9760 Vrå

Til at fortælle om dette tema vil vi få besøg af lektor ved Duborg-skolen i Flensborg Kristian Bøgebjerg Arentsen. Med udgangspunkt i den gymnasiale verden giver han et øjebliksbillede af det danske mindretal i Sydslesvig. Kaffe 50 kr.

Sognegården i Vrå, Sønder Vråvej 11, 9760 Vrå

Dagsorden ifølge vedtægterne. Det musikalske indslag er endnu ikke (i august 2017) fastlagt. Gratis entre

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

VUC Thy-Mors, Ny Munkevej 9, Thisted.

Foredrag ved tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen: Fra mod hinanden til med hinanden. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland fra 1920 til i dag. Mødet arrangeres i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO). Pris 100 kr for medlemmer og 150 kr for ikke-medlemmer.

Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring

Generalforsamling i Grænseforeningen for Thy og Mors. Efter denne foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg, om 1. verdenskrig og følgerne. Mødet holdes sammen med Foreningen Norden og Folkeuniversitet.

Sydslesvig

1.-3. juni: Danske årsmøder i Sydslesvig. Som sædvanlig deltager foreningen i møderne.