Kort med de forskellige landskabstyper i Sønderjylland. Kort: Jørgen Andersen.