Kulturmødet på Mors

24.-26. august: Grænseforeningen er repræsenteret ved bl.a. Kulturmødeambassadørerne