Ledige stillinger

Ledige stillinger i Grænseforeningen

ØKONOMICHEF I GRÆNSEFORENINGEN

 

Grænseforeningen søger fagligt velfunderet økonomichef med tiltrædelse 1. juni 2018. Den nye økonomichef skal indgå i et tæt samarbejde med den tidligere økonomichef indtil 1. april 2019. Økonomichefen refererer til generalsekretæren.

Jobbet

Som økonomichef i Grænseforeningen bliver du en del af et aktivt og udadvendt sekretariat i Peder Skrams Gade i hjertet af København med ti fastansatte medarbejdere og tre studentermedarbejdere. Grænseforeningen har en omsætning i foreningsdriften på 12 mio. kr. og forvalter 30 fonde og legater med en samlet fondskapital på ca. 65 mio. kr. Grænseforeningen indgår hvert år resultataftale med Folketingets Sydslesvigudvalg og afrapporterer hertil i overensstemmelse med gældende lovgivning. Grænseforeningens regnskab kan ses på www.graenseforeningen.dk.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

- Økonomiforvaltning, herunder budgetlægning og budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og bogholderi

- Likviditetsstyring og formueforvaltning

- Udvikling og drift af foreningens databaser

- Ansvarlig for sekretariatets databeskyttelse

- Overordnet ansvar for kontingentopkrævning i Grænseforeningens 60 lokalforeninger

 

Vi forventer

- at du har en uddannelse inden for økonomi og har flerårig erfaring inden for revisionsbranchen

- at du vil sætte dig ind i Grænseforeningens særlige opgave og formål

- at du trives i et travlt miljø med stor selvstændighed og idérigdom

Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har kendskab til grænselandets forhold.

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder løn i forhold til dine kvalifikationer. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, tlf. 20 23 19 84, ket@graenseforeningen.dk.

 

Send venligt din ansøgning til generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, ket@graenseforeningen.dk senest 3. april 2018.