Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Sydslesviger

Sydslesviger betegner en person hjemmehørende i Sydslesvig og tilhørende det danske mindretal. En person tilhørende den tyske flertalsbefolkning i Sydslesvig ville aldrig bruge denne betegnelse om sig selv, ligesom en dansk sønderjyde nord for grænsen aldrig ville kalde sig for nordslesviger.

Se iøvrigt artiklen slesviger.