Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Digevogterskilt, Viddingherred, udført af guldsmed Peter Andreas Hansen, Tønder. Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder.

Staller

Middelalderlig betegnelse for embedsmand tilknyttet kongens husholdning. Staller blev i Slesvig betegnelsen for landsherrens stedfortræder i landskaberne Ejdersted og Nordstrand samt på Pelworm. Han fungerede som leder af retsvæsenet, var øverste politimyndighed og havde andre ledende funktioner fx indenfor digevæsenet.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

R. Kuschert: Nordfriesland unter der Herrschaft der Herzöge von Gottorf, i: A. Bantelmann m.fl. (red.): Geschichte Nordfrieslands. Heide 1996.