Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Sønderjysk Almanak

Fortsættelse fra 1994 af Sprogforeningens Almanak, der ophørte i 1993. Sønderjysk Almanak rummer foruden almindeligt almanakstof også nekrologer, artikler, digte og fortællinger, heraf flere på sønderjysk. Hertil kommer en håndbogs- og vejviserdel med bl.a. adresser på virksomheder, offentlige myndigheder samt institutioner og foreninger nord og syd for grænsen. Almanakken udgives af Sønderjysk Skoleforening.

Af René Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.