Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Mindretalskommitteret Caroline Schwartz

Schwarz, Caroline, født 1954, tidl. kommitteret for mindretalsanliggender

Caroline Schwarz tog i 1972 klassisk sproglig studentereksamen fra gymnasiet Katharineum zu Lübeck. Derefter studerede hun i perioden 1972-78 klassisk sprogvidenskab (latin og græsk) i Kiel og Marburg og fik beskæftigelse som lærer ved Kreismusikschule Schleswig-Flensburg. Uddannede sig endvidere som forsikringssælger og har siden 1981 haft beskæftigelse som forsikringssælger ved et slesvig-holstensk forsikirngsselskab.

Caroling Schwarz meldte sig i 1982 ind i CDU. Siden 1986 har hun været formand for Frauenunion Schleswig und Umland. Medlem af byrådet i Slesvig og viceborgmester samt formand Udvalget for skole, kultur og turisme.

I perioden 2005-2012 var Caroline Schwarz kommitteret for mindretalsanliggender ved den slesvig-holstenske ministerpræsident Peter Harry Carstensen.