Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Slesvigland

Slesvigland

Kulturelt og historisk tidsskrift udgivet af Slesvigland Forlag GMBH, Flensborg på initiativ af fabrikant Traugott Møller og T.M.-Fonden. Slesvigland blev husstandsomdelt i hele Sydslesvig i perioden 1980 til 2003. I de første år udkom tidsskriftet månedligt, men siden 1997 kun to gange årligt.

Slesvigland er i hele perioden skrevet på både dansk og tysk. Tidsskriftets hovedsigte, som det formuleres i første nummer i 1980, er "at styrke den slesvigske identitet".

Alle artikler siden 1980 er lagt på internettet. 

Litteratur:

Lars N. Henningsen m.fl.: Sydslesvigs danske historie, 2009.