Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Sporskifte danske kirke, Flensborg

Den mindste af de flensborgske menigheder findes i bydelen Sporskifte (Weiche) beliggende ved Oksevejen 8 km syd for grænsen. I de første 40 år af menighedens historie delte den præst med nabomenighederne i Harreslev og Hanved-Langbjerg, ind til den i 1988 fik egen præst og præstegård. Menigheden har ikke egen kirke, men holder gudstjenester i en kirkesal i det danske forsamlingshus ved Oksevejens Skole.

Da kirkesalen kun har plads til højst 60, benyttes den tyske Friedenskirche til større gudstjenester, især konfirmationer.

Adresse:
Alter Husumer Weg 207
D - 24941  Flensborg
tlf. 0049 461 95271

Præst: Elsebeth Villadsen

Kilde: Brochuren "De 5 danske kirker i Flensborg.