Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Lise von Seelen

Seelen, Lise von, født 1949, tidl. medlem af Folketinget

Lise von Seelen er uddannet socialpædagog. Efter ansættelse i Sønderjyllands Amts Kulturforvaltning blev hun i 1991 leder af Rehabiliteringscenteret for Torturofre og i 1995 forstander på Løgumgård/Vongshøj frem til 2005. Hun var socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Rødekro 1986-2005, formand for Socialudvalget 1998-2005 og formand for det fælleskommunale sociale koordinationsudvalg 1999-2005.
 
Lise von Seelen blev folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen i 2000 og kom første gang i Folketinget i februar 2005. I perioden januar 2006 til januar 2007 var Lise von Seelen socialordfører for partiet.

Efter folketingsvalget i 2007 var Lise von Seelen frem til efteråret 2011 medlem af det såkaldte Sydslesvigudvalg. Lise von Seelen trådt ud af Folketinget ved valget i september 2011.