Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Småstatsmentalitet

Mentalitet som hævdes at have domineret dansk udenrigspolitisk tænkning, måske fra 1807, da den danske flåde bliver erobret af England, men især fra nederlaget i 1864, hvor hertugdømmerne Slesvig, Lauenborg og Holsten tilfaldt Preussen.  Danmark kunne herefter ikke overleve som stat ved egen hjælp, men kun i kraft af alliancer med de store, det vil sige Tyskland og Storbrittanien.

Jeppe Åkjær gav i 1917 poetisk udtryk for mentaliteten i sangen "Som dybest brønd gi'r altid klarest vand", 3. strofe: 

Endnu en stund, så drær den ranske rug,
mens lærken trilrer og grågøge kukke.
Du pusling-land, som hygger dig i smug
mens hele verden brænder om din vugge,
mod dig vort håb manddomsdrømmen går,
når landsbyklokken signer dine strande,
når aftenrøden højt i skyen står
og sænker fredens korstegn på din pande.