Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

1920 Sønderjysk Kommando

Sønderjysk Kommando

Specialkorps bestående af 1.150 infanterister fra samtlige fodfolksregimenter i Danmark samt en eskadron dragoner, nogle husarer og ikke mindst et musikkorps. Det var aftalt, at kommandoen skulle rykke ind i zone 1 hurtigst muligt efter afstemningen den 10. februar, men det kunne først lade sige gøre den 5. maj 1920.  Kommandoen afløste de allierede tropper i området.

Kommandoen bestod indtil der i 1923 var oprettet garnisoner i landsdelen.