Leksikon om grænselandet

Dette digitale leksikon, som Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland står bag, består af ca. 2.200 selvstændige artikler, der samler omfattende viden fra næsten 100 forfattere om Sønderjyllands geografi, topografi, naturhistorie, arkæologi, historie og kulturhistorie.

Mange af artiklerne er illustreret med fotos, tegninger og kort, og der er links til kildetekster til Sønderjyllands historie. Hvis du er gymnasieelev, er der rig mulighed for få perspektiv på dine opgaver i samfundsfag og historie i det digitale leksikon.

Artiklerne kan frit kopieres og bruges, hvis du husker kildeangivelse.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Aabenhus, Arne, 1913-2008, lærer og teatermand

Arne Aabenhus stammede fra Djursland og bosatte sig i 1948 i Gråsten. Efter en årrække i folkeskolen blev han i 1973 forretningsfører i Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) og leder af forlaget DRAMA. Han var medstifter af Sønderjysk Forsøgsscene, Det lille Teater mv. (se Teater i Sønderjylland). I 1980 var han idémanden bag teglværksprojektet ved Flensborg Fjord. Aabenhus var en ildsjæl og en dygtig organisator. Hans betydning for udviklingen af amatørteatret både på landsplan og nordisk plan er uomtvistelig og har medført stor interesse for amatørteater i Sønderjylland.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Karsten Biering m.fl. (red.): Amatørteater – folkekultur. Festskrift til Arne Aabenhus, 1983.