Mindeplade 02

Mindesten over kz-lejren i Schwesing

Privacy
Picture