Mindesten for kong Frederik 6.s besøg i Højer 1825. Foto: Kim Holm.