Mindretalskonference åbnet med kritik af værtsland

Lorant Vincze holdt åbningstalen ved FUENs årlige konference i Klausenburg, Rumænien, der åbnede onsdag og slutter søndag. Foto: Grænseforeningen

Tilføjet 18. maj 2017 - 14:00
Del nyheden

Den europæiske mindretalsorganisation FUEN afholder i denne weekend sit årlige møde i Klausenburg, der er det tyske navn for den rumænske by Cluj-Napoca. Ved åbningen havde FUEN-præsident Loránt Vincze fokus på de problemer, som mindretallene i Rumænien står overfor og betydningen af EUs medvirken til at ændre situationen for de europæiske mindretal.

”Rumæniens udenrigsminister og præsident og Klausenburgs borgmester var inviteret til at være med her i dag, men de er ikke dukket op”, sagde Loránt Vincze i sin tale ifølge Der Nordschleswiger.

FUEN-præsidenten understregede i den sammenhæng vigtigheden af et vist pres fra EU for at få situationen ændret. En komité under FUEN står bag et såkaldt borgerinitiativ, Minority Safe Pack, hvor der i den kommende tid skal indsamles en million underskrifter fra hele Europa, inden EU-Kommissionen er forpligtet til at behandle en række forslag til forbedring af mindretallenes forhold i Europa. Loránt Vincze sagde i sin tale, at Rumænien aktivt havde arbejdet for, at der blev lagt hindringer i vejen for dette borgerinitiativ.

Et ganske andet billede blev tegnet af Aledin Amet, der er rumænsk statssekretær for interetniske forhold.

”Vi forsøger at positionere mindretallene og understrege stabilitet og fastholdelse. Mindretallene er alle repræsenteret i det rumænske parlament og derigennem understøtter vi de mindretal, som også modtager offentlige midler. Det er en realitet, som er ikke-eksisterende i andre lande”, sagde den rumænske embedsmand ifølge Der Nordschleswiger.

Árpát János Potápi, der er statssekretær for nationale spørgsmål i Ungarn, der har betydelige mindretal i andre lande, herunder også i Rumænien, sagde i sin tale, at det burde være naturligt, at enhver har lov til at udtrykke sig på sit modersmål. Derfor anser han FUEN og EU for at være meget væsentlige aktører.

”Vi taler om, at der er 60 millioner mennesker, der tilhører et nationalt mindretal. Det må være sådan, at der laves regler på europæisk niveau, som beskytter identitet, kultur og sprog. Og disse løfter må også holdes, efter at et land er blevet medlem af EU. I den sammenhæng spiller FUEN en vigtig rolle”, sagde den ungarske embedsmand ifølge Der Nordschleswiger.

FUEN-konferencen i Klausenburg afsluttes søndag.