Morænelandskab vest for Kværs. Foto: Elsemarie Dam-Jensen 2011.