Bebudelsen (Bjørn Nørgaard skitse til kunstudsmykning)

Bebudelsen (Bjørn Nørgaard skitse til kunstudsmykning)

Picture