Kategori Geografi

Kategori: GEOGRAFI
 

Ligger Bredsted ved den sydslesvigske øst- eller vestkyst?

Hvad hedder det sted, hvor det tyske mindretal i Sønderjylland samles til deres fester?

Mellem Slesvig og Rendsborg ligger Sydslesvigs højeste bakke. Hvad hedder den?
Svar: Scheelsberg.

Hvad hedder motorvejsrastepladsen nord for Rendsborg?

Hedder den fjord, som fører ind til Slesvig by, Slien, Ejderen eller Slesvig Fjord?

Er Slien 33 km, 43 km eller 53 km. lang?

Hvad hedder indsøen vest for Haderslev?

Er det Fanø, Mandø eller Rømø, man sejler til fra Esbjerg? 
Svar: Fanø.

Til hvilken af de tre danske vadehavsøer fører en ebbevej?

Til hvilken dansk vadehavsø er der en dæmning?

Er dæmningen til Rømø ca. 9 km, 19 km eller 29 km lang?

Hedder den lille ø i Lillebælt ud for Haderslev Rømø, Fur eller Årø?

Hedder de to øer i Flensborg Fjord Okseøerne, Ertholmene eller Hirsholmene?

Hedder den lille ø ud for Genner Bugt Samsø, Fanø eller Barsø?

Hedder den største ø i Sønderjylland Samsø, Læsø eller Als?

Er der en eller to broer, som forbinder Jylland med Als?

Hedder den nye bro til Als Immervad Bro, A8 broen eller Alssundbroen?

Hedder den gamle bro til Als Pontonbroen, Christian den X’s Bro eller Dybbølsbro?

Sejler man til Bøjden, Søby eller Faaborg med færgen fra Fynshav?

Kører der biler eller tog på dæmningen til Sild?

Kaldes øer i Vadehavet, som ikke er inddigede, for værfter, halliger eller vader?

Tre af øerne i det sydslesvigske vadehav er geest-øerNævn to af dem.

Hedder den største ø i det sydslesvigske vadehav Sild, Fanø eller Mors?

Var Pelworm og Nordstrand indtil stormfloden i 1634 del af den samme ø?

Nogle øer har kun meget lave diger. Hvad kaldes disse diger?

Hedder den lille ubeboede ø ved Slesvig by Lavarden, Mågeøen eller Okseøen?

På hvilken ø har Danfoss sit hovedsæde?

Hvilket vandløb danner skel mellem Sønderjylland og den øvrige del af Jylland?

Hvilket vandløb danner skel mellem Sydslesvig og Holsten?

Hvad hedder byerne, hvor Kielerkanalen begynder og slutter?

Hvad hed den kanal mellem Østersøen og Nordsøen, der blev bygget 1777 – 1784?

Var den gravede del af Ejderkanalen 24 km, 34 km eller 44 km lang?

Er Kielerkanalen ca. 10 km, ca. 100 km eller ca. 150 km lang?

Hvad hedder Kielerkanalen på tysk?

Hvad kaldes havbund, som oversvømmes ved højvande og er tørlagt ved lavvande

Kaldes området mellem digerne og havet for baglandet, forlandet eller stranden? 

Hvad kaldes et morænelandskab, som ikke blev ændret under den sidste istid? 

Hvad kaldes områderne mellem bakkeøerne?

Er det tyske ord for bakkeø Geest, Berginsel eller Haubarg? 

Hvor i Sønderjylland når en bakkeø helt ud til havet

Hvad hedder egnen, der ligger øst for linien mellem Flensborg og Slesvig

Findes der en vandreklit på Sild?

Hvad er en kog

Er en "pril" et vaskepulver, en tidevandsrende i Vadehavet eller en revle? 

Er et moderne dige i sit fundament 50 m, 100 m eller 200 m bredt?

Er det i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev, der ligger en domkirke

I hvilken by kan man hele året købe julepynt i "Det gamle Apotek"?

I hvilken sønderjysk by har den danske kongefamilie haft et sommerslot siden 1935

I hvilken by har Sønderjyllands Symfoniorkester sit hjemsted?

Er det i Aabenraa, Broager eller Højer, at kirketårnet har to spir

Hvilken sønderjysk by har gadenavne som Skibbroen og Skibbrogade, men ingen havn mere? 

Hvilke kager er Christiansfeld berømt for?

Ligger det største skibsværft i Sydslesvig i Husum, Flensborg eller Egernførde?

Er det fra Flensborg, Sønderborg eller Nibøl, at biltoget via Hindenburg-dæminingen kører til Sild?

Er det Slesvig, Aabenraa eller Husum, som kaldes "Graue Stadt am Meer"? 

Administreres Nordfrislands Amt fra Haderslev, Husum eller Flensborg? 

Ligger Det frisiske Institut i Tønder, Heide eller Bredsted? 

Findes verdens længste julekalender i Tønder, Varde eller Tønning?
Svar: I Tønning.

Ligger Gottorp Slot i Slesvig, Fredensborg eller Læk?

I hvilken sydslesvigsk by ligger der en domkirke? 

A. P. Møllers Fond donerede i 2005 et dansk gymnasium til Sydslesvig. Hvor kom gymnasiet til at ligge?

Finder man Prinsens Palæ i Slesvig, Nibøl eller Rendsborg?

Findes Vikingetårnet i Slesvig, Århus eller Tønning?

Er det Flensborg, Bredsted eller Rendsborg, som er berømt for sin Paradeplads?

Kan man køre under Kielerkanalen i Aalborg, Rendsborg eller Kiel? 

Findes der en svævefærge over Kielerkanalen i Kiel, Rendsborg eller Vejle? 

Nævn en af de to byer i Sydslesvig, der har fået en kirke foræret af A.P. Møller Fonden

Finder man Amtmandsgården i Rendsborg, Aabenraa eller Fjolde? 

Er det i Sydslesvig normalt, at man betaler for at få adgang til stranden?
Svar: Ja.

Hvad hedder slottet øst for Flensborg, som har givet navn til det danske kongehus? 

Hvilken sydslesvigsk by er berømt for sin krokus-blomstrende slotspark

Hedder bryggeriet i Haderslev Wibroe, Fuglsang eller Ceres? 

Hvad hedder den militære flyveplads i nærheden af Vojens?
Svar: Flyvestation Skrydstrup.

Er det Grundfoss, Lego eller Danfoss, som har hovedsæde i Nordborg på Als? 

Hedder den berømte badeby på halvøen Ejdersted St. Peter Ording, Gelting eller Vesterland? 

Hedder den berømte badeby på øen Sild Vesterby, Vejers eller Vesterland? 

Hvad kaldes de forretninger ved grænsen, hvor danskere køber billigt ind?
Svar: Grænsekiosker.

Ligger Brundlund Slot i Horsens, Odense eller Aabenraa?

Hvor finder vi slottet, hvor Christian 2. ifølge traditionen gik rundt om et bord? 

Hvad hedder slottet i Gram?

Hvem er ejer af Schackenborg Slot

Findes Paludanushuset i Tinglev, Frederiksstad eller Tønning?

Ligger lejrskolen "Skipperhuset" i Flensborg, Tønning eller ved Sdr. Brarup?

Hvad bruges det gamle pakhus i Tønning til i juletiden? Svar: Verdens længste julekalender.

Er Roter Haubarg rød, hvid eller gul?

Ligger Roter Haubarg i Flensborg, på Ejdersted eller i Rødekro? 

Hvor ligger Ejderdæmningen (Ejdersperrwerk)?

Mellem hvilke to vandområder ligger Svansen (Schwansen)? 

Nævn navnet på en af de to floder, som løber sammen ved Frederiksstad

Hedder den flod, som adskiller Slesvig og Holsten, Gudenåen, Ejderen eller Slien?

Hvad kaldes landskabstypen langs vestkysten fra Esbjerg til Holland

I hvilket land er Slesvig-Holsten en delstat? 

Hvad hedder hovedstaden i Slesvig-Holsten

Nævn en af de to floder, som løber igennem Hamborg.
Svar: Elben og Alster.

Hvad hedder Tysklands mindste købstad?

Ligger øen Barsø i Lillebælt eller i Vadehavet?

Hvilke to landsdele adskiller Alssund?

Hvor ligger Nordeuropas største vindmølle (hollændermølle), der maler korn?
Svar: I Højer.