Kategori PERSONER OG BEGREBER

Kategori PERSONER OG BEGREBER

'Nævn den fjerde ingrediens i "en farisæer" ud over kaffe, sukker og flødeskum. 

Hvad gør danske sydslesvigere, når de "klatrer i dynerne"? 
Svar: Klatrer i klitterne.

Hvad hedder motorvejsovergangen mellem Danmark og Tyskland

Hvad er det danske navn på den kanal, der forbinder Østersøen med Nordsøen

Hvilket statsborgerskab har en dansksindet sydslesviger normalt? 

På hvilken sydslesvigsk ø besøgte H.C. Andersen datidens konge og dronning? 

På hvilke sprog udgives det danske mindretals dagblad Flensborg Avis

Hvordan adskiller ølflaskerne fra Flensborg bryggeri sig fra andre bryggeriers flasker? 
Svar: De har patentprop.

Hvad slags farvand er Slien

Hvor går grænsen mellem Danmark og Tyskland midt gennem en landsbygade

Kører der tyske busser i fast rutefart i Danmark? 
Svar: Ja.

Rykker Flensborgs "Rettungsdienst" ud til ulykker på den danske side af grænsen? 
Svar: Ja.

Snakkes der også sønderjysk i Sydslesvig

 Tales der også frisisk Sydslesvig?
Svar: Ja

Har det danske mindretals kulturcentrum (Flensborghus) været hjem for forældreløse børn?

Er www.sydslesvig.de det danske mindretals samlede hjemmeside? 

Er der to, tre eller fire danske lejrskoler i Sydslesvig

Er der ca. 5, 20 eller 40 møder i de danske sydslesvigeres "Årsmøde-weekend" i maj/juni? 

Er der ca. 5.000, 10.000 eller 20.000 deltagere i de sydslesvigske årsmøder?

Er der udveksling af skoleklasser mellem Danmark og det danske mindretal?
Svar: Ja.

Hjælper Grænseforeningen i København, hvis man vil vide mere om Sydslesvig? 

Hvad hedder det mærke, Grænseforeningen siden 1920 har solgt til støtte for det danske mindretal

Hvad betyder det, når en sønderjyde siger "Kyt æ bull!”? 
Svar: Kast bolden!

Hvad er den mest almindelige hilsen i Sønderjylland? 
Svar: Mojn.

Hvad er det tyske navn på byen Aabenraa? 

Hvad hedder den danske folkehøjskole i Sydslesvig

Hvem benævnes i Sønderjylland som "Fedde jen kryds"? 
Svar; Frederik den IX.

Hvem har skrevet den sønderjyske sang "Det er så køhnt, det er så dejle"? 

Hvad hed den franske kvinde, som en sønderjysk fange i et digt havde en kort flirt med? 

Ligger den tyske efterskole i Tinglev, Aabenraa eller Højer? 

Hvad hed den sønderjyske amtsborgmester, som også blev kaldt "Hertugen af Sønderjylland"? 

Hvad hedder den snaps med anis-smag, som kom til Sønderjylland i 1700-tallet? 

Navnet på den middelalderskik med heste og spyd, som dyrkes i Sønderjylland

Hvad hedder den skuespiller fra ”Ørkenens Sønner”, som er født i Sønderjylland? 
Svar: Asger Reher.

Kirsten Lehfeldt er en kendt dansk skuespiller. Er hun født i Sydslesvig? 
Svar: Nej.

Hvilken af de sønderjyske købstæder er hvert år i august vært for en stor musikfestival

Hvad hedder den gamle danske bank i Sydslesvig? 
Svar: Union Bank.

Hvad hedder den kendte sønderjyske journalist, som har været medlem af Europa-parlamentet?

I hvilken sønderjysk by er Poul Schlüter født?

Hvad hedder det tyske mindretals parti i Sønderjylland? 

Hvad hedder det danske mindretals parti i Sydslesvig

Hvad hedder den politiker fra SSW, som efter landdagsvalget i 2005 blev truet på livet

Hvad hedder romanen, som handler om Emil Nolde og hans "umalede billeder"

Hvilket navn blev kunstneren Emil Hansen kendt under, efter han tog navn efter sin fødeby? 

Når man køber "bom" i Sønderjylland, får man så bolcher, havregryn eller rugbrød? 
Svar: Bolcher.

Hvad er det tyske navn på købstaden Tønder? 

Hvad hedder den sønderjyske ret, der består af æg, sennep, olie, salt, peber og tabasco

Hvad hedder den sønderjyske digter, der skrev "Du kom med alt det der var dig"? 
Svar: Jens Rosendal.

Når du beder om "Goje raj" i Sønderjylland, får du så en bog, en småkage eller lussinger? 
Svar: En småkage.

Hvad menes der, når man i Sønderjylland taler om ”æ spritter”?
Svar: Ruteskib, hvor man kan handle toldfrit.

Hvad får man i Sønderjylland, når man beder om "brødtorte"? 
Svar: Rugbrødslagkage.

Når man i Sønderjylland beder om "pummels", får man så boller med smør, kiks eller øl? 
Svar: Boller med smør.

Hvad kaldes den servering, som sønderjyderne fra ca. 1880 af nationale grunde samledes om

Hvem udtalte ordene "I skal ikke blive glemt" i 1920? 

Hvilken person menes der, når sønderjyder taler om "Kette kryds"? 
Svar: Kong Christian X.

Hvad hedder den sønderjyske parallel til "Blæksprutten" og "Svikmøllen"? 

Hvad kalder man den voldsomme debat i 1990'erne om det grænseoverskridende samarbejde

Hvad hed den sidste amtsborgmester i Sønderjyllands Amt

Hvad hed den første amtsborgmester i Sønderjyllands Amt

Hvilken farve havde hesten, Christian 10. red over grænsen på ved Genforeningen i 1920? 

Hvad hed den kvinde, som forudsagde, at Nordslesvig ville blive genforenet med kongeriget?

Hvor stod "Istedløven", efter at preusserne fjernede den fra sin plads i Flensborg? 

Hvad hedder det sønderjyske monument, som står på Søren Kierkegaards Plads i København? 

Må en dansk statsborger bosat i Danmark køre i en tysk indregistreret bil i Danmark?

Hvilken sønderjysk forskningsinstitution er kendt for sine undersøgelser af grænsehandelen? 

Hvad hedder den EU-aftale, som fra 2001 førte til nedlæggelse af grænsekontrollen?

Hvor får den danske grænsekommune Bov sin fjernvarme fra? 
Svar: Fra Flensborg.

Hvilket geografisk område er Dansk Generalkonsulat i Flensborg ansvarlig for? 
Svar: Sydslesvig.

Hvorfor malede mange bønder i Sønderjylland deres ladeporte hvide og hængslerne røde? 
Svar: For at vise deres danske sindelag.

På hvilket område havde Sønderjyllands Amt især succes med det grænseoverskridende samarbejde? 
Svar: Samarbejde med tyske sygehuse.

Nævn en af de to danske undervisningsministre, der er født på sønderjyske højskoler. Svar: Bertel Haarder og Jacob Appel.

Når en sønderjyde kører med "æ kritbarre" - hvad er det så han kører med? 
Svar: En trillebør.

Hvad betyder sætningen "Æ toch kyer wenn et fiffer"? 
Svar: Toget kører når det fløjter.

Hvad hedder foreningen, som siden 2000 har arbejdet for at bevare det sønderjyske sprog? 

Må man flage med Dannebrog i Sydslesvig? 
Svar: Ja.

Hvilken juledekoration fra Nordtyskland blev udbredt i Sønderjylland efter Genforeningen? 
Svar: Adventskransen.

Er den tyske eller den danske stat i besiddelse af flest oplysninger om sine borgere? 
Svar: Den danske.

Hvad kaldes det, når store stæreflokke samles ved den sønderjyske vestkyst

Hvilket eventyr skrev H.C. Andersen under et ophold på Gråsten Slot

Med hvilken begrundelse hævder borgere i Aabenraa at bo i verdens første by? 
Svar: Fordi navnet står først i alfabetet.

I hvilken sønderjysk landsby fandt handlingen i Karen Blixens novelle "Sorgagre" sted? 
Svar: Ballum.

Hvilken sønderjysk købstad er berømt for sine kniplinger?

Hvad hedder den eneste danske statsminister, som er født i Sønderjylland

Ting kan gå ad Wandsbek til, men hvor ligger Wandsbek? 

Nævn tre af de fem sprog, som tales i Sydslesvig. 
Svar: Dansk, tysk, plattysk, sønderjysk og frisisk.

Hvad hedder den sønderjyske slagsang (som ikke handler om regnvejr)? 

Fællesbetegnelse for Augustenborg, Christiansfeld, Højer, Løgumkloster og Nordborg.

Er Duborgskolen i Flensborg opkaldt efter grænsebutiks-ejeren Otto Duborg? 

Er køkkenredskabet "dørslag" (si) en tysk betegnelse? 
Svar: Ja. Udtrykket kommer af ”durchschlag”.

Danmarks eneste landegrænse befinder sig i Jylland. Hvem er naboen på den anden side?

Er der permanent told- og paskontrol ved landegrænsen mellem Danmark og Tyskland? 

Er ungdomsorganisationen Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger/SdU  et "amt" under DGI? 

Findes der et, to eller tre anerkendte nationale mindretal i Danmark? 
Svar: Et (det tyske mindretal).

Hvilket navn for sinti & roma anvendes stadig på dansk? 
Svar: Sigøjnere.

Ejes Gråsten Slot af kongefamilien eller af staten? 

Havde Tysklands ældste sejlende passager-dampskib ”Alexandra” hjemsted i Flensborg i 2005? 
Svar: Ja.

Hærvejen gik fra det nordlige Jylland helt til Hamborg, men hvor lå Oksevejen

Hvilken type spiritus var Flensborg tidligere berømt for at producere? 

Hvad mener en sønderjyde, når han siger "æ gist itt ven eve æt!"? 
Svar: "Jeg gider ikke!"

Hedder luftfartsselskabet med base i Sønderborg SAS, Lufthansa eller Cimber Air? 
Svar: Cimber Air.