Historie til 1920

Kategori HISTORIE TIL 1920

Det første danerne gjorde sammen var at bygge et forsvarsværk. Hvilket?

Hvad kaldes det krigsskib fra ca. 400 e.Kr., som i 1850’erne blev udgravet i Nydam Mose

Hvad kaldes den periode, hvor store offergaver blev lagt i søer ved Nydam og Thorsbjerg

Hvad kaldes de horn fra oldtiden, som man i 1634 og 1739 fandt i Gallehus ved Møgeltønder

Dannevirke blev bygget i mange faser. Hvornår blev første fase bygget? 

Kristendommens ankomst til Skandinavien kan knyttes til en bestemt person. Hvad hed han

Danevirke udbyggedes i 900-tallet og omkransede Nordeuropas vigtigste handelsby. Hvad hed byen? 

Hvilken dansk konge stod bag bygningen af halvkredsvolden omkring Hedeby? 

Sønderjyderne mødtes i middelalderen på et bestemt tingsted. Hvad hed det? 

Hvad kaldes den jyske hærvej også pga. dens store betydning for dansk eksport af kvæg?

Harald Blåtand hævder, at han gjorde danerne kristne. Hvor skriver han det

En enkelt af de oldenborgske konger er begravet i Slesvig Domkirke. Hvad hed han

Hvilket sprog blev Tønders købstadsret fra 1243 skrevet på? 

På hvilket slot sad Christian 2. fængslet i perioden 1532 til 1549? 

Hvad hed den konge, som i 1460 accepterede "Schleswig-Holstein ewich tosamende ungedelt"

I hvilket århundrede fik Flensborg købstadsrettigheder? 1000-, 1100- eller 1200-tallet?  

På hvilket sprog blev Flensborgs stadsret skrevet i 1284

Blev Jyske Lov fra 1241 ophævet for Sønderjylland i år 1700, 1800 eller 1900? 
Svar: 1900.

Blev Sønderjylland udskilt som selvstændigt hertugdømme i ca. 1050, 1250 eller 1750? 

Hvad hed det slaviske folk, som Valdemar og Absalon drog i korstog mod i 1100-tallet? 

Erik Plovpenning blev myrdet, formentlig på foranledning af sin bror Abel. Hvor skete det

Hvad hed den dronning, som i 1300-tallet indløste dele af Sønderjylland som enklaver

Hvor lovede kongen i 1460, at Sønderjylland og Holsten skulle være "evigt udelt sammen"?

Hvilken sønderjysk by fik særlig betydning for den danske reformation

Hvad kaldes de tyske bønder, som i 1700-årene lærte danskerne at dyrke en ny rodfrugt

Hvad hed Kielerkanalens forgænger, som blev indviet i 1784? 

I 1814 fik Sønderjylland også en skolelov. Hvilket undervisningssprog blev brugt i byerne? 
Svar: Tysk.

Hvilket land mistede Danmark øen Helgoland til efter freden i Wien i 1815? 

Holsten blev medlem af Det tyske Forbund i 1815. Blev Sønderjylland også medlem? 

Hvad hed den købmand, som talte dansk på stænderforsamlingen i Slesvig i 1842? 

Hvad hed den første dansksprogede avis, som udkom i Sønderjylland fra 1838

I 1840 kom sprogreskriptet. Hvilket sprog havde været retssprog i Sønderjylland til da?  

Fandt det første danske folkemøde på Skamlingsbanken sted i 1810, 1843 eller 1920? 

Peter Hiort Lorenzen blev i 1843 fejret ved et stort folkemøde. Hvor foregik det

Hvad hed den første fortaler for et mere selvstændigt Slesvig-Holsten

Hvad hed kongen, som i 1844 fik besøg af H.C. Andersen på vadehavsøen Før?

Hvad hedder det slot på Als, hvor H.C. Andersen i 1844 besøgte Christian 8.’s svoger?  

Hvem vandt den første kamp 9. april 1848 ved Bov mellem Danmark og Slesvig-Holsten? 

Hvem sejrede i Påskeslaget den 23. april 1848 ved Slesvig mellem Danmark og Preussen? 

Hvem vandt Slaget ved Isted den 25. juli 1850, som var Tre-årskrigens blodigste slag? 

Hvad hedder det monument for sejren ved Isted i 1850, som stod på Flensborg kirkegård? 

Efter 3-årskrigen blev Istedløven skabt af H.W. Bissen. Hvor står Istedløven i dag

1851-1863 forsøgte man at fordanske de tyske sønderjyder. Hvem lavede sprogreskripterne

Nævn to byer, hvor de rådgivende stænderforsamlinger i perioden 1835 til 1848 fandt sted. 

Hvilket sprog taltes der normalt på stænderforsamlingerne i Slesvig og Itzehoe

Blev den første danske højskole oprettet i Rødding i 1814, 1844 eller 1864?

Hvilken farve havde kongens hest, da han red over grænsen ved Genforeningen i 1920? 

I 1869 blev der oprettet en dansksproget avis i Flensborg. Hvad hedder avisen? 

Hed redaktøren af Flensborg Avis fra 1869 til 1882 Gustav Johannsen eller H.P. Hanssen? 

I hvilken måned i 1863 blev den forfatning vedtaget, som var anledning til krigen i 1864

Hvor drog den danske hær hen, da den forlod Danevirke natten mellem 5. og 6. februar 1864?

Den danske hær forskansede sig på Dybbøl Banke i 1864. Hvornår stormede preusserne

Hvor fandt fredskonferencen sted efter stormen på Dybbøl den 18. april 1864?

Hvor på Als angreb preusserne i juni 1864, efter at London-konferencen var brudt sammen? 

Hvor blev freden undertegnet den 30. oktober 1864, efter at Danmark havde tabt krigen? 

Hvad kaldtes Danmarks sydgrænse efter fredsaftalen i Wien i 1864? 

Hvornår fandt stormen på Dybbøl sted

Hvilke to lande var Danmark i krig med i 1864

Hvilket land tilfaldt Sønderjylland efter krigen i 1866 mellem Østrig og Preussen

Hed den danske hærchef ved tilbagetoget fra Danevirke Lehman, de Meza eller Wrangel? 

Hvad hed den §, som ved freden i Prag i 1866 lovede befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig en folkeafstemning?

Sørgede Bismarck, Estrup eller Napoleon 3. for, at § 5 kom ind i Prag-fredsaftalen af 1866

Hvornår efter nederlaget i 1864 blev Sønderjylland en preussisk provins?

I hvor mange år sad redaktør på Flensborg Avis Jens Jessen samlet i fængsel? 

Hvilket år blev § 5 i Pragfreden af 1866 ophævet? 1870, 1878 eller 1898? 

Købte H.P. Hanssen avisen Hejmdal i Aabenraa i 1833, 1863 eller 1893? 

Hvad hed det danske medlem af rigsdagen i Berlin i perioden 1906 -1918

Hvad hed den konge, som i 1920 afskedigede ministeriet Zahle og dermed kom tæt på at begå statskup? 

Kaldes forfatningskrisen i foråret 1920 for Kongekrisen, Pinsekrisen eller Påskekrisen? 

Hvad hed den sønderjyske politiker, som blev minister i regeringen Zahle i 1919

Hvornår blev den første danske skole oprettet i Flensborg efter 1. Verdenskrig?

Hvad hed bevægelsen, som i 1918 - 1920 arbejdede for en grænse syd om Flensborg

Hvilken å fulgte den dansk - tyske grænse 1864 - 1920

Hvorfra meddelte H.P. Hanssen i 1918, at sønderjyderne fik ret til en folkeafstemning? 

Hvornår trådte våbenhvilen efter 1. Verdenskrig i kraft? 

Nævn en af de to datoer i 1920, da folkeafstemningerne om den nye grænse blev gennemført. 

Efter 1. Verdenskrig stemte nordslesvigerne om en ændring af grænsen. Hvilket år

Stemte ca. 5, 20 eller 40% for Danmark ved afstemningen i Mellemslesvig 14. marts 1920? 

Stemte ca. 60, 65 eller 75% for Danmark ved afstemningen i Nordslesvig 10. februar 1920? 

Hvem udtalte ordene "I skal ikke blive glemt" ved genforeningsfesten den 11. juli 1920? 

Hvad kaldes den hårde preussiske undertrykkelsespolitik mod sønderjyderne i årene 1898 – 1903? 

Hvor mange timer kunne børn få bibelhistorie på dansk efter den preussiske skolelov 1888

1880 oprettes "Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig". Findes den i dag? 

I 1892 oprettedes "Den nordslesvigske skoleforening" . Hvad hedder den i dag? 

Hvad kaldte man dem, som efter fredsaftalen i 1864 valgte dansk statsborgerskab

Var Haderslev, Tønder eller Højer i perioden 1914-18 base for Zeppelinere (luftskibe)? 

Faldt der ca. 1.000, 5.200 eller 15.000 dansksindede sønderjyder under 1. Verdenskrig

Ligger der 19, 59 eller 79 sønderjyder på den danske kirkegård i Braine i Frankrig? 
Svar: 79.

I hvilken af de sønderjyske købstæder var der dansk flertal ved folkeafstemningen i 1920? 

Hvad hed det danske udenrigsministerium frem til 1806

Var Sønderjylland en del af en republik ved Genforeningen i 1920

Var der 25, 50 eller 100 danske forsamlingshuse i Sønderjylland ved Genforeningen i 1920? 

Hvad hed de tyske mønstergårde, som efter Genforeningen blev udstykket til husmandsbrug? 
Svar: Domænegårde.

Hvad hedder den forening, som blev oprettet i 1920 for at støtte danskheden i Sydslesvig

Hvilken begivenhed lå bag bygningen af Esbjerg Havn i 1868 – 1873?  
Svar: Tabet af havne i Slesvig-Holsten i 1864.

Hvor red kongen over den gamle grænse den 10. juli 1920 for at markere Genforeningen? 

Hvor blev Genforeningen fejret den 11. juli 1920 med deltagelse af kong Christian 10.? 

Hvor mødte kong Christian 10. repræsentanter for de danske i Sydslesvig den 12. juli 1920

Verdens første højskole blev grundlagt i Sønderjylland i 1844. Hvad hedder højskolen? 

Foreslog præsident Lincoln, Wilson eller Nixon et 14-punkts fredsprogram i 1918?