Kategori KULTUR OG FRITID

Kategori KULTUR OG FRITID

Nævn en af de byer, som danske teatre optræder i, når de kommer til Sydslesvig?
Svar:  Husum, Slesvig, Flensborg.

Opføres der ca. 2, 4 eller 15 store danske teaterforestillinger årligt i Sydslesvig?
Svar: Ca. 15.

Hvilket dansk symfoniorkester samarbejder Sydslesvigsk Forening med?

I hvilken bygning gennemføres de fem årlige danske symfonikoncerter i Flensborg?

Spilles der årligt ca. 10, 15 eller 40 teaterforestillinger på danske skoler i Sydslesvig?
Svar: Ca. 40.

Hvad hedder det ældste danske gymnasium i Sydslesvig?

Hvilken eksamen kan man fortsat bestå på sydslesvigske skoler? 
Svar: Realeksamen.

Var der i 2005 12, 49 eller 112 danske skoler i Sydslesvig?

Fandtes der i 2005 17, 57 eller 119 danske børnehaver i Sydslesvig?

Hvilken forfatter er den danske skole i Kappel opkaldt efter?
Svar: Kaj Munk.

Findes der i 2005 7, 14 eller 21 danske skoler i Flensborg?

Hvad hedder den eneste danske højskole i Sydslesvig

Hvilket dansk fond har betalt bygningen af Ladelund Ungdomsskole? 

I Risum Skole undervises udover dansk, tysk og engelsk i et fjerde sprog. Hvilket?
Svar: Frisisk.

Er der i 2005 ca. 700, ca. 1.700 eller ca. 5.700 elever på danske skoler i Sydslesvig?

Hvad betyder forkortelsen SdU?

Hvilken stor dansk idrætsorganisation er Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger medlem af?
Svar: DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

I hvilken idrætsgren spillede en klub i Husum i 2005 i 1. division i Danmark?
Svar: Cricket.

På hvilken dialekt optræder den danske teatergruppe "Æ Amatøer" fra Læk? Sønderjysk.

Hvad hedder det hus i Flensborg, hvor en dansk amatørteatergruppe har eget spillested?

Hvad hedder den danske avis, der udgives i Sydslesvig?

I Flensborg Avis findes avissider på et andet sprog end dansk. Hvilket?

Nævn en af de to hovedaktiviteter, som foregår på Mikkelberg?

Hvilken funktion havde hovedbygningen i Kunst- og Cricketcenter Mikkelberg tidligere?

Hvad kaldes gruppen af amatører, som spiller dansk teater i Flensborg? 

Hvad hedder den danske sejlklub i Flensborg?
Svar: Flensborg Yachtklub.

Hvilket flag fører robåde fra Flensborg Roklub, når de tager på tur?
Svar: Dansk splitflag.

Hvor i Sydslesvig ligger Nordisk Informationskontor?
Svar: I Flensborg.

Hvad hedder den tyske radiostation, som dagligt sender et par minutters nyheder på dansk?
Svar: RSH, Radio Schleswig-Holstein.

Nævn to af de fire nationale mindretal i Tyskland.

Hvad hedder det danske amatørkor i Flensborg, som øver hver torsdag?
Svar: Torsdagskoret.

Hvad hedder Grænseforeningens medlemsblad?

Hvem udgiver Sydslesvigsk Årbog?

Hvad hedder det kollegium i København, hvor mange sydslesvigske studerende bor?

Hvad hedder kirken på gågaden i Flensborg, hvor der afholdes gudstjenester på dansk?

Hvad hedder den kirke i Flensborg, som er opkaldt efter "Nordens apostel"?

Ved havnen i Tønning ligger et dansk lejrskolested. Hvad hedder det?

Hvad hedder mødestedet for dansksindede i Husum?

Hvad hedder Dansk Spejderkorps’ spejderlejr ved Trenen, som anvendes til lejrskole?

Ved hvilken by i Sydslesvig ligger SdU’s lejrskole- og kursuscenter Christianslyst?

Hvad hedder det største undervisningfag under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig?
Svar: Dansk.

Nævn en af de to byer, hvor Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har egen filial?

Hvordan betjener Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig lånerne uden for de store byer?

På det danske bibliotek i Husum serveres hver torsdag hjemmebag. Hvem bager kagerne?
Svar: Bibliotekarens kone.

Hvad kaldes forskningsafdelingen på Dansk Centralbibliotek? Studieafdelingen.

Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af en dansk kirkelig organisation. Hvad hedder den?

Er 27, 36 eller 41 menigheder i 2005 tilsluttet Dansk Kirke i Sydslesvig?

Hvem står for det omfattende danske sundhedsarbejde i Sydslesvig?

Hvem udgiver det skoleskema, som danske skoleelever modtager den første skoledag? Svar: Sprogforeningen i Sydslesvig.

Hvilket motto har Sydslesvigsk Selvhjælp, der støtter projekter, som ellers ikke bliver tilgodeset?
Svar: "At hælde penge ud af vinduet!"

Støttes det danske mindretal i Sydslesvig i 2005 med ca. 12, ca. 50 eller ca. 400 mio. kr.?

Hvad hedder organisationen, som støtter dansk sprog og kultur i grænselandet?

Hvor mange løver er der i det sydslesvigske flag?
Svar: To.

Har Sydslesvigsk Forening i 2005 ca. 13.000, ca. 16.000 eller ca. 50.000 medlemmer?

Hvad kaldes regeringens rådgivende udvalg for danske kulturelle anliggender i Sydslesvig?

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger er medlem af JEV. Hvad står JEV for?

Hvad var Sydslesvigsk Forenings gave til Slesvig i anledning af byens 1000-års jubilæum? 
Svar: En festforestilling med Den Kgl. Ballet.

Der findes kun én dansk ungdomsskole i Sydslesvig. Hvad hedder den?

Hvilket formål har Komiteen for sydslesvigske børns ferierejser?

DGI afholdt i 1928 landsstævne i Sønderjylland. Var det i Dybbøl, Haderslev eller Tinglev? Svar: Dybbøl.

Blev fællesorganisationen "Det unge Grænseværn" oprettet i 1921, 1933 eller 1939? 

Blev DGI Sønderjylland oprettet i 1920, 1933 eller 1947?
Svar: I 1933.

Blev Idrætshøjskolen i Sønderborg oprettet i 1920’erne, 1950’erne eller i 1990’erne?
Svar: I 1950’erne (1952).

I hvilken by har Sønderjyllands Symfoniorkester hjemsted?

Er der i 2005 35, 48 eller 77 lokalhistoriske foreninger og arkiver i Sønderjylland?
Svar: 77.

I hvilken by ligger det tyske mindretals efterskole "Deutsche Nachschule Tingleff"? 

Hvad hedder forsamlingshuset i Aabenraa, som bl.a. huser Sprogforeningens sekretariat?

Hvad hedder museet ved Skærbæk, som beskæftiger sig med oldtiden?
Svar: Hjemsted Oldtidspark.

Hvad hedder det arrangement, som hvert år i den sidste weekend i august afholdes i Tønder?

På halvøen Broagerland ligger museet Cathrinesminde. Hvilket slags museum er det?

I hvilken sønderjysk by ligger Brødremenighedens Museum

Ligger Sønderjyllands Kunstmuseum i Haderslev, Tønder eller Sønderborg?
Svar: Tønder.

Ligger Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg, Tønder eller Tinglev? I

Hvem har skrevet sangen "Det er så køhnt, det er så dejle"? 

Hvilken sønderjysk digter har skrevet sangen "Du kom med alt det der var dig"?
Svar: Jens Rosendal.

Hvem skrev "For en fremmed barskt og fattigt"?

Hvad hedder den danmarkssang, som i 1990 vandt Grænseforeningens førstepris? 

I hvilken anledning holder mange foreninger i Sønderjylland møde den 10. februar?

Hvad hedder paraplyorganisationen for det tyske mindretal i Sønderjylland?

Hvad hedder det tyske mindretals ungdomsorganisation i Sønderjylland?
Svar: Deutscher Jugendverband.

Hvad hedder samlingsstedet for det tyske mindretal i Sønderjylland? Knivsbjerg.

Nævn en af de to domkirkebyer, hvis bispesæder dækker Sønderjylland?
Svar: Ribe og Haderslev.

Hvor har Frederik 9.'s klokkespil med sine 49 klokker hjemme?
Svar: Løgumkloster.

Blev den første skytteforening i det danske rige oprettet ca. år 1700 eller ca. år 1800?
Svar: Ca. år 1700 (1693) i Tønder.

Hvem skrev kærlighedsromanen "Tine", som foregår på Als samtidig med slaget på Dybbøl?
Svar: Herman Bang.

Hvad hed den sønderjyske maler, som blev født i Blåkrog og blev rektor for Kunstakademiet?

Hedder SdU's kursusejendom ved Sdr. Brarup Christianslyst, Vilvorde eller Sandbjerg Slot?

Hvad hedder den sønderjyske frimenighed, hvor digteren Sten Kaalø fungerer som præst?
Svar:  Bovlund Frimenighed.

Hvad hedder forstaden til Flensborg, som har et kvarter magen til Christian 4.'s Nyboder?

Er det folkekirken eller kommunen som foretager fødselsregistrering i Sønderjylland?
Svar:  Kommunen.

Hvad hedder den danske radiostation, som dækker Sydslesvig?
Svar: Radio Syd.

Hvad kaldes oplevelsesparken, som Danfoss har oprettet på Nordals? Danfoss Universe.

Formidler Sydslesvigske Børns Ferierejser i 2015 ca. 50, 90 eller 3-400 ophold i Danmark?

Hedder den tyske forfatter med tilknytning til Husum Theodor Storm eller Günther Grass?

Blev Nørreport i Flensborg bygget under Christian 4., Harald Blåtand eller Frederik 9.?

Er Brüggemann-alteret i Slesvig Domkirke udført i sandsten, egetræ eller ibenholt? I egetræ.

Hvad hedder det statslige jernbaneselskab i forbundsrepublikken Tyskland? 
Svar: Deutsche Bahn (DB).

Hvad hed den første danske regent, som besøgte Sydslesvig efter 1920?

Hvad hedder den håndboldklub i Flensborg, som også kaldes "danskerklubben"?
Svar: Flensborg Handewitt.

Hvor mange mennesker anslår man tilhører det danske mindretal i Sydslesvig?