1919 Dansk-slesvigsk delegation ved fredskonferencen i Versailles

1919 Dansk-slesvigsk delegation ved fredskonferencen i Versailles

Picture