Kredsgeneralforsamling

Dato
Sted

Remisen Brande, Remisevej 1, 7330 Brande.

Kredsgeneralforsamling hos Grænseforeningen for Herning & Ikast-Brande kommuner. Vi starter med mad, og holder derefter kredsens generalforsamling.
Tilmelding til Kredsformanden, senest fredag den 6. april. Meget gerne på mail.