Hans Haarder

Hans Haarder. Portræt af maleren Vibeke Fonnesberg.

Privacy
Picture