Genforeningssten

Bevidstheden om nederlaget i 1864 levede stærkt i den danske befolkning ved Genforeningen i 1920, så derfor kom genforeningen til at stå som den glædelige opfyldelse af en gammel drøm. Mange steder var det veteraner fra 1864, der afslørede genforeningsstenene.

I modsætning til de fleste andre kategorier af mindesmærker fandt rejsning af genforeningssten sted inden for en meget kort periode: Over halvdelen af genforeningsstenene er rejst i 1920, og de fleste andre i årene umiddelbart efter. Der blev dog også rejst 35 mindesten i 1930 i anledning af 10-års jubilæet.

Fra 1920 til 1938 blev der rejst ikke mindre end 561 genforeningssten. Hermed er genforeningen den enkeltstående begivenhed i danmarkshistorien, som der er rejst flest mindesmærker over.

Genforeningssten er ikke fredet, men som alle andre jordfaste fortidsminder bliver de efter 100 år automatisk omfattet af fredningsbestemmelserne i museumsloven (Kapitel 8 A, § 29 e, stk. 2). Det betyder i praksis, at genforeningssten først bliver fredet i 2020.

Hvis man ønsker at "beskytte" en genforeningssten her og nu, er det således ikke fredning, der er løsningen, men derimod en dialog med kommunens tekniske forvaltning, evt. med inddragelse af det lokale museum. F.eks. kan mindesten indarbejdes i en "bevarende lokalplan" som udarbejdes af den enkelte kommune.

Kulturarvstyrelsen har i samarbejde med Historisk Museum på Sønderborg Slot gennemført en registrering af de fleste genforeningssten. Registreringen og projektet som helhed er offentliggjort på kulturstyrelsen hjemmeside.

Man kan også finde oplysninger om genforeningssten på Dansk Center for Byhistories hjemmeside, hvor der er oprettet en database over nationale mindesmærker i købstæderne fra perioden 1864-1920.

Den eneste fuldstændige registrering af samtlige genforeningssten findes i Johannes Vejlagers "Genforeningsmindesmærkernes historie", Konrad Jørgensen Forlag, Kolding 1939. Jens Anker Ambirk og lavet en nutidig registrering på hjemmesiden http://ambirk.eu/genforeningsstene/

Endelig rummer Trap Danmark også mange oplysninger om genforeningsstenene.