I.P Junggren (1827-1886) Med tilladelse fra Sprogforeningen, Folkehjem

I.P Junggren (1827-1886) Med tilladelse fra Sprogforeningen, Folkehjem

Picture