1842 Den overstregede Stænderprotokol

1842 Den overstregede Stænderprotokol

Picture