Odense og omegn, Grænseforeningen for Odense og omegn

Kontakter

Lotusvej 2, st.tv., 5250 Odense SV

Tlf. 66 17 34 49/61 28 34 49

Kalender

Sted:

Henriette Hørlücks Skole, Slotsvæget 1, 5000 Odense C

Historiker Lars N. Henningsen vil fortælle ud fra hans bog "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790èrne Slesvig.

Sted:

Sanderum sognegård, Sanderumvej 129,Odense

Før selve generalforsamlingen vil Katrine Hoop tale om "Vi er gode nok".