Grænseforeningen og den sydslesvigske delegation på besøg hos A.P. Møller Fonden den 16. november 2006. Mærsk Mc-Kinney Møller ses i midten. Yderst til højre ses fondens direktør Ove Hornby.

Grænseforeningen og den sydslesvigske delegation på besøg hos A.P. Møllerfonden den 16. november 2006. Mærsk Mc-Kinney Møller ses i midten. Yderst til højre ses fondens direktør Ove Hornby.

Picture