Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Kontakter

Kalender

500-året for Reformationen fejres med et litterært

Museumsinspektør Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, fortæller.
Entre/kaffe: Medlemmer/ikke medlemmer 80kr./100kr.

Karen Hanne Munk, efterskolelærer cand.mag. i musik og etnografi medlem af

Fhv. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen.

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen.

Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa taler, ”Hvor går grænsen ?”.