Nu kalder Danmark

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann, trykt i 5.250 eksemplarer.

Privacy
Picture