NY UNDERSØGELSE: DE UNGE KENDER IKKE SYDSLESVIGS HISTORIE

Tilføjet 12. maj 2012 - 09:15
Del nyheden

Ny undersøgelse viser, at de fleste unge danskere mellem 18 og 34 år ikke kender grænselandets historie. Det bekymrer Grænseforeningen, der i dag er samlet til sendemandsmøde i Vingstedcentret ved Vejle.

En undersøgelse, som Grænseforeningen netop har fået foretaget af Epinion, viser, at blot 16% af danske unge mellem 18 og 34 år ved, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Og 39% i samme målgruppe ved, at den dansk-tyske grænse er fastlagt på baggrund af en folkeafstemning. Til sammenligning ved 53% af danskere over 56 år, at  genforeningen var i 1920, og 57% kender historien om folkeafstemningen.

- Undersøgelsen bekræfter os i, at vi skal målrette vores oplysningsarbejde mod den unge generation, siger Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen.

- Men det oplysningsarbejde kan ikke løftes af Grænseforeningen alene. Uddannelsessektoren skal også i højere grad klæde fremtidens danskere på, hvis fællesskabet med Sydslesvig ikke skal risikere at gå tabt.

Mens kendskabet til Sydslesvig er nedadgående blandt de danske unge, bliver der lagt mere og mere mærke til det danske mindretal i Slesvig-Holsten.
 
I søndags opnåede det danske mindretals parti i Slesvig-Holsten, SSW, at kunne lægge stemmer til et regeringsskifte i delstaten, der betyder, at nedskæringerne på de danske skoler, som blev gennemført af den afgående CDU/FDP-regering, kan blive indstillet til fordel for en mere mindretalsvenlig politik anført af SPD og De Grønne.

- Det glæder os at se, hvordan SSW skaber resultater i Slesvig-Holsten. Men der var ikke megen omtale i de danske medier oven på valget i søndags, og det skyldes måske det manglende kendskab til Sydslesvig i den yngre generation, siger Finn Slumstrup.

Der er 204 tilmeldte deltagere til lørdagens sendemandsmøde, hvor SSW’s landdagsmedlem Anke Spoorendonk vil informere om den politiske situation i Slesvig-Holsten efter landdagsvalget den 6. maj.

Finn Slumstrup, der er forfatter og foredragsholder, er på genvalg uden modkandidat. Han har været formand siden oktober 2005.

Grænseforeningen blev stiftet i 1920 og har i dag ca. 17.000 medlemmer og 83 lokalforeninger fordelt i hele landet.