O Dania

Dansk afstemningsplakat, findes med forskellige tekster på dansk og tysk, trykt i 1.000 eksemplarer på hvert sprog.
Dansk oversættelse:
O Dania! Hvad er det ved dit navn, der sætter kind og barm i brand? Jo, det er stolthed over at være dansk - kærlighed til dig, mit fædreland.

 

Privacy
Picture