Odense og omegn, Grænseforeningen for Odense og omegn

Odense og omegn, Grænseforeningen for Odense og omegn

Oprettet: 22.4.1889

Grænseforeningen for Odense og Omegn
Generalforsamling torsdag, den 27. april kl. 19.00 , Sanderum Sognegård, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning og drøftelse af denne
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
På valg er Hans Ulrik Balslev ( modtager genvalg ) & Inge B. Napora ( modtager ikke genvalg )
Traktement: Kaffe med kage til en pris af kr. 40,00 / person
Aftenens foredragsholder er:
Jørn Buch, som er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal. Jørn Buch vil fortælle om ”synnejysk identitet – Sønderjylland som model for behandlingen af nationale mindretal i Europa. ” Lad os sammen få en god og fornøjelig aften,- kom op af sofaen - ud i livet - og bliv en oplevelse rigere. Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakter

Lotusvej 2, st.tv., 5250 Odense SV

Tlf. 66 17 34 49/61 28 34 49

Kalender

Historiker Lars N. Henningsen vil fortælle ud fra hans bog "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790èrne Slesvig.