Oversigt over de slesvigske hertugslægter og de sønderborgske hertuglinjer. Tegning: Jørgen Andersen.