Oversigt over Grænseforeningens årbøger.

 Oversigt over Grænseforeningens årbøger  1967 - 2011 (sidste årgang).

Priser:

Medlemspris: 50,00 kr/stk. inkl. porto. For ikke medlemmer tillægges portoen.

Årbøgerne kan bestilles ved henvendelse til Flemming Hvass på tlf. 33 36 84 25 eller via e-post.

2011: "Kunst til grænsen". Læs Årbog 2011 on-line (pdf-format)

2010: "Fremsyn". Læs Årbog 2010 on-line (pdf-format) 

2009: "Mellem adskillige grænser". Læs Årbog 2009 on-line (pdf-format)

2008: "Mit Sydslesvig II". Læs Årbog 2008 on-line (pdf-format)

2007: Det danske mindretal i sydslesvig og andre mindretal i Europa  Læs Årbog 2007 on-line (pdf-format)

2006: "Mit Sydslesvig I". Læs Årbog 2006 on-line (pdf-format)

2005: H. C. Andersen og hertugdømmerne. Læs Årbog 2005 on-line (pdf-format)

2004: På TVÆRS af grænsen.  Læs Årbog 2004 on-line (pdf-format)

2003: Sydslesvigs

DANSKE hverdag. Læs Årbog 2003 on-line (pdf-format)

2002: SYDSLESVIGS danske HISTORIE.Læs Årbog 2002 on-line (pdf-format)

2001: Kirker i Sydslesvig Læs Årbog 2001 on-line (pdf-format)

2000: Kongen kommer! Kongebesøg og kongeloyalitet i Sydslesvig Læs Årbog 2000 on-line (pdf-format)

1999: Nationale Mindretal ude i Europa (udsolgt). Læs Årbog 1999 on-line (pdf-format)

1998: Det sønderjyske kaffebord – et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition. UdsolgtLæs Årbog 1998 on-line (pdf-format)

1997: Karl Otto Meyer – dansk og nordisk forpost i Kiel Læs Årbog 1997 on-line (pdf-format)

1996: En snes nyere danske sange fra grænselandet 1995: Slesvig delt i 75 år 1994: Otte tur i Sydslesvig Læs Årbog 1996 on-line (pdf-format)

1995: Slesvig delt i 75 år Læs Årbog 1995 on-line (pdf-format)

1994: Otte ture i Sydslesvig Læs Årbog 1994 on-line (pdf-format)

1993: Dansk i en tysk stat 1945- Udsolgt Læs Årbog 1993 on-line (pdf-format)

1992: Syv ture i Sydslesvig Udsolgt Læs Årbog 1992 on-line (pdf-format)

1991: ... tii støtte for danskheden. Grænseforeningen 1920-1990 Læs Årbog 1991 on-line (pdf-format)

1990: Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig Læs Årbog 1990 on-line (pdf-format)

1989: Da det begyndte – de sønderjydske foreningers første år Læs Årbog 1989 on-line (pdf-format)

1988: Danske huse i Sydslesvig Læs Årbog 1988 on-line (pdf-format)

1987: Sydslesvigske oldtidminder Læs Årbog 1987 on-line (pdf-format)

1986: Sagn og saga fra Sydslesvig Læs Årbog 1986 on-line (pdf-format) 

1985: Herregårde i Sydslesvig – en fælles kulturarv Læs Årbog 1985 on-line (pdf-format)

1984: Gennem Flensborg med Helmut og Povl Leckband Læs Årbog 1984 on-line (pdf-format)

1983: C.W. Eckersberg 1783 2/1 1983 Læs Årbog 1983 on-line (pdf-format)

1982: Der var engang i Sydslesvig. Læs Årbog 1982 on-line (pdf-format)

1981: Som vi ser os selv  Læs Årbog 1981 on-line (pdf-format)

1980: Politik i Sydslesvig– 1945-1979  Læs Årbog 1980 on-line (pdf-format)

1979: Dronningen i Sydslesvig  Læs Årbog 1979 on-line (pdf-format)

1978: Dansk konsolidering  Læs Årbog 1978 on-line (pdf-format)

1977: Grænselandets sprog  Læs Årbog 1977 on-line (pdf-format)

1976: Kirkekunst i Sydslesvig  Læs Årbog 1976 on-line (pdf-format)

1975: Europas nationale mindretal  Læs Årbog 1975 on-line (pdf-format)

1974: Dansk kvindehverdag i Sydslesvig  Læs Årbog 1974 on-line (pdf-format)

1973: Ung ved grænsen  Læs Årbog 1973 on-line (pdf-format)

1972: Grænselandet og Europa  Læs Årbog 1972 on-line (pdf-format)

1971: Vore frisiske naboer   Læs Årbog 1971 on-line (pdf-format)

1970: 50 år med Danmark   Læs Årbog 1970 on-line (pdf-format)

1969: Danmarks første storby  Læs Årbog 1969 on-line (pdf-format)

1968: Nordisk i Sydslesvig  Læs Årbog 1968 on-line (pdf-format) 

1967: Dansk i Sydslesvig Læs Årbog 1967 on-line (pdf-format)