Skitse over et udsnit af tuegravpladsen fra førromersk jernalder ved Kelstrup Plantage nord for Kruså. Tegning: Jørgen Andersen.