Skolegården ved Duborg-Skolen, Flensborg, Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig.