Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Kontakter

Brobølvej 7, Blans, 6400 Sønderborg
Tlf.: 6177 8515

Kalender

Kom og vær med til at synge julen ind. Fællessang under kyndig ledelse af Aase Peitersen, Flensborg, kendt fra tidligere arrangement.

Afstemningsfest med museumsinspektør Axel Johnsen, Sønderborg Slot som taler. Alssundorkestret underholder. Kaffe/lagkage kan købes.

Foredrag ved tidligere justits-, kultur- og Europaminister i Landdagen i Kiel Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening. Titlen er ”Et tilbageblik.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Kor bestående af elever fra Ejderskolen i Rendsborg underholder.

Det bliver en guidet tur til Kiel og omegn. Vi vil bl.a. aflægge besøg hos vor venskabsforening i Holtenå, hvor vi får kaffe i haven ved Forsamlingshuset.