Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Kontakter

Brobølvej 7, Blans, 6400 Sønderborg
Tlf.: 6177 8515

Kalender

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere justits-, kultur- og Europaminister i Landdagen i Kiel Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening. Titlen er ”Et tilbageblik.

Sted:

Idrætshøjskolen, Sønderborg

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Kor bestående af elever fra Ejderskolen i Rendsborg underholder.

Sted:

Sønderborg

Det bliver en guidet tur til Kiel og omegn. Vi vil bl.a. aflægge besøg hos vor venskabsforening i Holtenå, hvor vi får kaffe i haven ved Forsamlingshuset.