Strandskaden er en hyppig fugl ved Vadehavet. Foto: Klaus Dichmann.

Strandskaden er en hyppig fugl ved Vadehavet. Foto: Klaus Dichmann.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture