Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kontakter

Koordinator
Lovrupvej 28
6670 Grindsted
Tlf. 7539 2358

Sekretær/kasserer
Lindelunden 64
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 7514 4755

Kalender