grænselandet

Hvor ligger Grænselandet?

Grænselandet refererer til landområdet nord og syd for den dansk-tyske grænse. På den danske side af grænsen ligger Sønderjylland med Sønderborg og Aabenraa som de største byer, og på den tyske side af grænsen ligger Sydslesvig med Flensborg i nord og Slesvig i syd.

Sønderjyderne der lavede storpolitik

Tilføjet 19. feb 2015 - 18:08
Del nyheden

Tilblivelsen af København-Bonn Erklæringerne er historien om lille Danmark, der med politisk snilde får den store nabo mod syd til at anerkende mindretalsrettigheder for de dansksindede i Sydslesvig. Men historien omhandler også en demokratisk proces, der voksede op fra græsrodsniveau i Sønderjylland, en landsdel, hvor mindretalsspørgsmålet havde særlig stor bevågenhed.

Af Merlin Christophersen

Foto: Karin Riggelsen.

Regeringen styrker dansk-tysk grænseregion

Tilføjet 19. nov 2014 - 15:46
Del nyheden

Med skatteminister Benny Engelbrecht (S) i spidsen, har regeringen taget initiativ til at styrke samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion. Fem ministre er gået sammen om initiativet, og repræsentanter for det danske og det tyske mindretal i grænseregionen mødes torsdag med regeringen.

Kristian Ditlev Jensen: Rudbøl – der kunne man jo også bo

Tilføjet 28. okt 2014 - 21:52
Del nyheden

En aften kommer forfatteren Kristian Ditlev Jensen til at tænke på et barndomsbesøg i Rudbøl. ”Her kunne jeg også bo,” tænker han. Dagen efter starter han bilen, stiller GPS’en på Rudbøl -  328 km, tre timer og 26 minutter – og bosætter sig i Højer. Senere flytter han til Christiansfeld. Nu bor han i Flensborg.  Forfatterens møde med Sønderjylland er der kommet en bog ud af, som udkommer sidst i oktober. GRÆNSEN bringer forordet.

Ukendt tysk billedmateriale fra 1864

Tilføjet 06. okt 2014 - 11:42
Del nyheden

Det var i 1864 ikke fotografen, der kom tæt på krigen, men kunstneren. En fælles dansk-tysk udstilling og bog viser hidtil ukendte tyske slagmalerier fra krigen i 1864.

Reportage: jUNG zuSAMMEN - et grænseoverskridende møde

Tilføjet 31. aug 2014 - 20:46
Del nyheden

Som led i markeringen af 150-året for slaget ved Dybbøl Mølle blev der i juli afviklet et internationalt højskoleophold for unge i Aabenraa nord for grænsen og i Leck på den tyske side af grænsen. GRÆNSENs udsendte fulgte de unge og deres ambitiøse plan om at gøre grænselandet til en mere attraktiv region.

Sydslesvigere kan snart få dobbelt statsborgerskab

Tilføjet 11. feb 2014 - 13:20
Del nyheden

De cirka 4500 danske statsborgere som bor i Slesvig ser nu endelig ud til at kunne få dobbelt statsborgerskab. I løbet af februar påbegynder Folketinget nemlig arbejdet med de nye regler, som skal sikre større accept af dobbelt statsborgerskab.

Redaktør om Togfond: Er grænselandet for defensivt?

Tilføjet 02. feb 2014 - 11:44
Del nyheden

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik i januar en aftale om den såkaldte Togfond – fordelingen af 23 milliarder kroner til forbedring af den offentlige transport over de næste mange år. Den offentlige transport i grænseregionen er dog stort set blevet overset i aftalen. Skyldes forbigåelsen økonomisk rationalitet, eller den udfordring, at man i grænseregionen er for defensiv i sit lobbyarbejde? Det spørgsmål rejser chefredaktør på Flensborg Avis Jørgen Møllekær.

Finn Slumstrup: Hvordan lyder Grænsens sang i dag?

Tilføjet 23. jan 2014 - 11:51
Del nyheden

Grænselandet har en helt særlig betydning. I tidligere tider klingede 'Grænsens sang' i mol, hvilket vi særligt mindes om i 2014 –150-året for Slaget ved Dybbøl. Men hvordan lyder Grænsens sang i dag? Og hvordan skal den lyde i fremtiden? Det spørger Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup, om, i denne leder.