historie

Fortid, nutid, fremtid

Historie er dels viden og fortælling om menneskers fortid, dels selve fortiden. Men historie er så meget mere end det. Som den franske filosof Simone Weill har sagt: ”Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden”.

Tyske soldater lægger pigtråd nær Toftlund. Credit: Foto i privateje, trykt med tilladelse fra ejerne.

Da verdenskrigen kom til Sønderjylland

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:30
Del nyheden
Omfattende værk skildrer virkningerne af Første Verdenskrig i et sønderjysk sogn. Toftlund Sogn blev i 1916 base for tyskernes anlægning af Sikringsstilling Nord, der skulle forsvare den tyske grænse mod briterne. Der boede et betydeligt tysk mindretal i Toftlund, men forfatterne bogen betragter den som entydigt dansk

Foto: Scanpix.

Genforeningssten frem i lyset

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:07
Del nyheden
Da Nordslesvig i 1920 kom tilbage til Danmark, blev der rejst en stor mængde genforeningssten rundt omkring i landet inden for en kort årrække. Fra 1920 til 1938 blev der således rejst i alt 561 genforeningssten. Dermed er Genforeningen den ene begivenhed på dansk jord, der findes flest mindemærker over i Danmark.

"Hvis nogen vil påstå, at der ikke sker fremskridt i denne verden, så skal de bare følge det dansk-tyske grænseland."

Storværk om skoledramaerne i Sydslesvig

Tilføjet 08. dec 2017 - 10:48
Del nyheden
Sydslesvigeren Hans Andresen, der selv har arbejdet på de danske skoler i en menneskealder, viser både, hvor store konflikterne har været på det danske mindretals skoler, og hvor meget bedre sameksistensen er blevet.

I Den Gamle By kan man se kopier af flere historiske juletræer, herunder familien Lehmanns fra 1811 (tv.) og Peter Fabers fra 1848 (th.), det år, han skrev ”Højt fra træets grønne top” og ”Den tapre Landsoldat”. Samme år vandt Dannebrog frem på de danske juletræer. Foto: Den Gamle By

Juletræet fortæller danmarkshistorie

Tilføjet 08. dec 2017 - 09:51
Del nyheden
Juletræet er et relativt ungt fænomen i Danmark. Alligevel har det skiftet karakter, siden det i starten af 1800-tallet blev indført i det danske kongerige. Juletræet kom fra Holsten, og i dets udvikling kan man aflæse mange af de omvæltende begivenheder, der har præget Danmark i det 19. og 20. århundrede

Statsborgerskab til salg

Tilføjet 13. okt 2017 - 11:24
Del nyheden
”Økonomiske borgere” kaldes rige personer fra hele verden, der køber statsborgerskaber for at få større mobilitet, skattefordele og adgang til nye, globale markeder. Som modydelse for et nyt pas investeres store summer i det nye land.

Vestkystens historie er gemt under sandet

Tilføjet 13. okt 2017 - 10:42
Del nyheden
Det nye Tirpitz-museum er bygget under sandet i klitterne ved Blåvand og integreret med en gammel bunker. Museet, hvis arkitektur har fået verdensomspændende omtale, fortæller om menneskers liv ved vestkysten, særligt under 2. Verdenskrig

I Højer rager den gamle vindmølle i hollænderstil op i det flade marsklandskab. Den blev bygget i 1857 og er den højeste af sin art i Nordeuropa. Sammen med byens andre velbevarede bygninger fortæller den om liv og levned i Tøndermarsken gennem tiden. Foto: Oxfordian Kissuth/Wikimedia Commons

Kulturmiljøer kender ingen grænser

Tilføjet 31. aug 2017 - 11:42
Del nyheden
Et nyt forskningsprojekt kortlægger kulturmiljøer i Danmarks yderområder. Kulturmiljøerne kan styrke kommunerne med unikke fortællinger om egn og mennesker, men de kender hverken til kommune- eller landegrænser  

Jeanette Varberg. Foto: Scanpix.

Folkevandringer varsler forandringer

Tilføjet 02. jun 2017 - 11:21
Del nyheden
Jeanette Varberg, der er museumsinspektør på Moesgaard Museum og forfatter til bogen ”Mennesket har altid vandret”, sætter nutidens folkevandringer i historisk perspektiv

Sønderjyderne der lavede storpolitik

Tilføjet 19. feb 2015 - 18:08
Del nyheden

Tilblivelsen af København-Bonn Erklæringerne er historien om lille Danmark, der med politisk snilde får den store nabo mod syd til at anerkende mindretalsrettigheder for de dansksindede i Sydslesvig. Men historien omhandler også en demokratisk proces, der voksede op fra græsrodsniveau i Sønderjylland, en landsdel, hvor mindretalsspørgsmålet havde særlig stor bevågenhed.

Af Merlin Christophersen

Foto: Karin Riggelsen.