Identitet:

Hvem er vi?

Et menneskes personlige identitet er udtryk for de træk, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre. Begrebet national identitet er betegnelsen for fælles træk i sprog, historie, adfærd og værdier i de enkelte samfund.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.6/december 2016 

Bornholmske Thilde Pfeifer og hendes tyske mand har valgt ”det dansk-tyske børnehus” til deres to døtre, selv om det betyder længere transporttid

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.5/oktober 2016 - https://issuu.com/graensen/docs/gr-0516_lowres

Danmarkskanon: Hvad er det særligt danske set fra Sydslesvig? Det blev livligt debatteret i både Slesvig og Flensborg på et Danmarksmøde 5. oktober

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Den regionale identitet er blevet skærpet i Europa, og det er forståeligt i en global tid præget af uro, siger Tove Malloy, der er leder af Det Europæiske Mindretalscenter, ECMI. Hun peger på, at mange nationale mindretal har det svært

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Skal man som dansk mindretal vælge mellem dansk og tysk? Nej, siger sydslesvigeren Christopher Warnke, der er kommende elev på Rødding Højskole og formand for Grænseforeningen Ungdom. Mens Jens A. Christiansen, der er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, siger ja. 

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Grænsekontrol i Europa er kommet for at blive, forudser EU-professor Marlene Wind. ”Nu er det nødvendigt, fordi politikerne ikke i tide har udvist lederskab, men leflet for folkestemningen”, siger hun.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2015 

Grænselandets styrke er, at det indbyder til at se ud over ens egen næsetip, siger Anke Spoorendonk i dette interview til Grænsen