grænselandet:

Hvor ligger Grænselandet?

Grænselandet refererer til landområdet nord og syd for den dansk-tyske grænse. På den danske side af grænsen ligger Sønderjylland med Sønderborg og Aabenraa som de største byer, og på den tyske side af grænsen ligger Sydslesvig med Flensborg i nord og Slesvig i syd.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2017 

Så længe der er et dansk mindretal i Sydslesvig, er der brug for Grænseforeningen, siger Jens Andresen, der er Grænseforeningens nye formand.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2017

Hartmut Koschyk, der er den tyske regerings kommitterede for nationale mindretal, har besøgt København. Han talte for et tættere dansk-tysk samarbejde, både når det gælder regeringens Tysklandsstrategi, mindretallene og markeringen af 100-året for grænsedragningen i 2020. Og så tog han initiativ til at invitere kulturminister Mette Bock (LA) til Berlin. 

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2017 

I år er det 50 år siden, at grundstenen til Mikkelberg blev lagt. Det folkelige mødested ved den nordfrisiske vestkyst har gennem årene tiltrukket prominente kunstnere og tusindvis af gæster nordfra. Nu er Henry Buhl, grundlægger og drivkraft bag stedet, gået bort, og fremtiden er uvis.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.6/december 2016 

Marianne Christiansen er biskop i Haderslev Stift, hvor Reformationen fandt sted tidligere end i det øvrige Danmark. Grænselandet viser vej både dengang og i dag, siger biskoppen, der samtidig peger på, at lutherdommen forpligter den enkelte til at handle efter sin samvittighed  

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.6/december 2016 

Reformationsjubilæet skal benyttes til at tale for fællesskab med plads til forskellighed, mener den tyske præst i Haderslev, Christa Hansen, der gerne taler på både tysk, sønderjysk og rigsdansk

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.6/december 2016 

Konfirmander, men også voksne, spiller rollespil om Luther og oplever Reformationen på egen krop.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.6/december 2016 

Reformationen førte til oversættelse af Bibelen til dansk og danske salmer, hvilket var med til at sikre dansk som modersmål i Danmark

Af Anna-Lise Bjerager

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.5/oktober 2016

Er Sydslesvig front eller bro? I høj grad bro, skriver tidligere udenrigsminister Per Stig Møller i sin anmeldelse af Kristian Ditlev Jensens nye bog om Sydslesvig, som han kalder ”en æstetisk fornøjelse”

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.5/oktober 2016

Æblesejlads er en gammel skik, fortæller kulturhistoriker Inge Adriansen om oktober-festlighederne i Flensborg, Lyksborg, Gråsten og Kollund

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.4/august 2016

Jens Rasmussen voksede op i en dansksindet familie i Sønderjylland. Nu har den sønderjyske bondedreng årgang 1916 udgivet første bind af sine erindringer med vægt på opvæksten og tiden under besættelsen

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.4/august 2016 

Af Sebastian Schlüter Jacobsen

Mindretallene i Europa er ikke bare en abstrakt størrelse for Grænseforeningens medlemmer: En række lokalforeninger arrangerer ture til det danske mindretal i Sydslesvig og til andre europæiske mindretal og møder mindretallene i deres dagligdag.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Grænsekontrol i Europa er kommet for at blive, forudser EU-professor Marlene Wind. ”Nu er det nødvendigt, fordi politikerne ikke i tide har udvist lederskab, men leflet for folkestemningen”, siger hun.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

24-årige Julia Warnke er en af de 8000 pendlere, der hver dag skal gennem grænsekontrollen ved den dansk-tysk grænse.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

At sætte grænsebomme op ændrer sjældent noget. Den store udfordring er at ændre de mentale grænser, siger en af Danmarks førende grænseforskere, Dorte Jagetic Andersen

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Under Første Verdenskrig blev der indført paspligt, når europæerne skulle krydse landegrænser

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Tab af ord som smålig, sagesløs og mondæn er grænseoverskridende for mange, især ældre, skriver Jørn Lund, der er forfatter til en ny bog Hvor går Gransen?

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Dialekt, hjemstavnsfølelse og tillid er begreber, som DR Syds nye chef Kirsten Elley, der selv stammer fra Kværs ved Gråsten, forbinder med Sønderjylland