Tøndermarsken med Ubjerg Nørresø, etableret i forbindelse med snæbelprojektet 2009. Foto: Gert Müller.