Udvandring fra Sønderjylland og Danmark 1850 -1920

Dato
Sted

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Sønderjylland/Nordslesvig var i anden halvdel af 1800-tallet et af de kraftigste oversøiske udvandringsområder i Europa. Det skyldtes ikke alene religiøse og økonomiske grunde som i kongeriget, men også det politisk-nationale pres. Netop dette gør emnet vanskeligt at behandle, da den tyske statistik – måske bevidst – var mangelfuld. Henning Bender er fhv. leder af Udvandrerarkivet i Aalborg. Og han vil berette om de nordslesvigske oversøiske udvandrere og om hvem de var og hvorfor, hvornår og hvordan de udvandrede. Han vil også vise egne fotografier fra de steder de slog sig ned. Oftest hvor de bedst kunne markere sig som danske. Foredrag inkl. kaffe og brød kr. 50,-.