At være dansk i Sydslesvig og komme hjem til Danmark – og føle sig hjemme(løs)!

Dato
Sted

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

I foredraget causerer Victor Greve over virket samt udfordringerne ved at være dansk præst i Sydslesvig; kulturen, sproget, teologien, bureaukratiet, og han kommer ind på mindretallets identitet - eller mangel på samme. Han giver et bud på, hvad det vil sige, at være dansker i Sydslesvig og i Danmark. Måske er det danske mindretal i Sydslesvig et synligt bevis på, at integration i et andet land er muligt, - eller ikke? Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.